Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Pacijenti alergični na penicilin rizičniji za gubitak dentalnih implantata

Pacijenti alergični na penicilin rizičniji za gubitak dentalnih implantata

BARSELONA, Španija: Nekoliko naučnih istraživanja je već ispitivalo moguće uzroke neuspjeha dentalnih implantata. Ono što se najčešće ustanovilo kao  faktori rizika su pušenje i ishrana. Nedavno urađeno istraživanje na Internacionalnom Univerzitetu Katalonije u Barseloni( Universitat Internacional de Catalunya) istraživalo je da li kod pacijenata koji su alergični na penicilin postoji povećana incidencija neuspjeha dentalnih implantata nego kod osoba koje nisu alergične.

Unakrsna studija je analizirala pacijente kod kojih su na univerzitetskoj klinici u bezubu vilicu ugrađeni dentalni implantati u periodu od septembra 2011. do jula 2015. godine. Svim pacijentima je u cilju preventive prepisana antibiotska terapija, i to amoksicilin kod osoba koje nisu alergične na penicilin i klindamicin kod pacijenata sa alergijom na penicilin. Ista vrsta antibiotika je pacijentima prepisana i postoperativno kao preventiva od ranog gubitka implantata i razvoja postoperativne infekcije. Za neuspjeh dentalnih implantata smatra se kad je neophodno uklanjanje implantata iz bilo kod razloga, a klasifikuju se kao rani i kasni gubitak implantata.

Od 1210 pacijenata koji su uključeni u istraživanje, kod 8,03 procenata osoba koje nisu i 24,68 procenata osoba alergičnih na penicilin došlo je do gubitka bar jednog dentalnog implantata. Kod osoba alergičnih na penicilin kod 21,05 procenata je gubitak implantata klasifikovan kao kasni, a 78,95 procenata kao rani gubitak implantata, a nedostatak oseointegracije (80 procenata) je bio osnovni razlog gubitka implantata. Kod osoba alergičnih na penicilin utvrđen je povimplantatećan rizik od gubitka implantata u visokom procentu rizika od 3,84 (95 procenata CI) u poređenju sa pacijentima koji nisu alergični na penicilin.

Ovo istraživanje dokazuje da je kod pacijenata alergičnih na penicilin koji su tretirani klindamicinom skoro četiri puta veći rizik od gubitka dentalnih implantata. Ipak, na rezultate mogu da utiču varijable, kao što su vrsta i proizvođač implantata, lokacija u usnoj duplji i umješnost hirurga.

Istraživanje pod nazivom “Do penicillin-allergic patients present a higher rate of implant failure?”, objavljeni je izdanju Novembar/Decembar 2018 časopisa the International Journal of Oral and Maxillofacial Implants.

IZVOR: Dental Tribune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top