Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Recesija gingive

Recesija gingive

Predstavlja povlačenje gingive apikalnije usljed čega dolazi do ogolićenja vrata zuba ili čak korjena zuba. Može se javiti na jednom (izolovana recesija) zubu ili na više zuba ( multiple recesije). Uzroci nastanka su mnogobrojni:

  1. Razvojna mukogingivalna anomalija
  2. Anomalija u građi gingive
  3. Koronarno inserirani frenulumi i plike
  4. Anomalije u razvoju alveolarne kosti
  5. Okluzalna trauma
  6. Loša tehnika četkanja zuba

1.RAZVOJNA MUKOGINGIVALNA ANOMALIJA

Obično se javlja kod djece u toku razvoja vilica, odnosno u toku smjene zuba. Karakteristično za ove anomalije je da se one gube nakon završenog razvoja vilica i rasta zuba, ukoliko ne dođe do razvoja zapaljenskog procesa u gingivi i parodoncijumu.

2. ANOMALIJA U GRAĐI GINGIVE

Odnosi se na tanku gingivu koja je zbog svoje strukture podložnija recesijama usljed inflamacije, te su tako ogoljeni vratovi zuba osjetljiviji na termičke nadražaje

3. KORONARNO INSERIRANI FRENULUMI I PLIKE

Frenulumi gornje i  donje usne,jezika kao i bukalne plike predstavljaju mišićno sluzokožne nabore (resice ) koji se pripajaju na gingivu. Ukoliko je taj pripoj blizu ivice ili uz samu ivicu gingive frenulumi i plike prilikom govora, žvakanja, mimike ili prilikom četkanja zuba mogu dovesti do povlačenja gingive i pojave recesija, ili čak cijepanja gingive koja je tada podložnija prodoru mikroorganizama. Usljed izražene vuče može se stvoriti i razmak između zuba (dijasteme)

4. ANOMALIJE U RAZVOJU ALVEOLARNE KOSTI

Javljaju se u vidu dehiscencija (klinastih defekata kosti) i fenestracija (otvora na kosti) usljed čega je gingiva podložnija povlačenju i nastanku recesija.

5. OKLUZALNA TRAUMA

Nastaje usljed ranog traumatskog kontakta pojedinih zuba usljed čega dolazi do destruktivnih promjena na desnima ali i koštanom tkivu. Uzroci ranog kontakta zuba mogu biti višestruki. Mogu se javiti zbog ortodontskih nepravilnosti, zbog gubitka zuba, usljed neadekvatnog protetskog rada ili plombe.

6. LOŠA TEHNIKA ČETKANJA ZUBA

Nastaje usljed upotrebe prejake sile prilikom četkanja zuba, usljed nepravilne tehnike četkanja zuba, najčešće se radi o horizontalnim pokretima četkicom, usljed upotrebe četkica sa tvrdim vlaknim koji udruženi sa jakom silom i nepravilnom tehnikom konstantnim ponavljanjem dovode do pojave recesija gingive.

TERAPIJA RECESIJA

  • Uglavnom je hirurška, gdje se raznim hirurškim tehnikama i metodama nadoknađuje izgubljena gingiva.
  • Ukoliko se radi o razvojnoj mukogingivalnoj anomaliji nakon završenog razvoja vilica i rasta zuba one se gube, ukoliko nije došlo do zapaljenja u gingivi i parodoncijumu
  • Ukoliko je recesija izazvana traumatskim kontaktom neophodno je ukloniti uzroke koji do nje dovode pa se shodno tome primjenjuje se ortodontska terapija, selektivno brušenje ili protetska rehabilitacija uz hiruršku terapiju
  • Ukoliko je recesija izazvana nepravilnom tehnikom pored hirurškog liječenja neophodno je pacijente edukovati o pravilnom načinu održavanja oralne higijene da bi se spriječili recidivi.

Dr Jelena Kopuz  – specijalista parodontologije i oralne medicine

Pregled možete zakazati na:

Tel: +387 51 264 060 

Tel: +387 66 209 015

E-mail: stomatologijakopuz@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top