Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / DIAGNOcam – laserska metoda aproksimalnedijagnostike karijesa sa mogućnošću snimanja

DIAGNOcam – laserska metoda aproksimalnedijagnostike karijesa sa mogućnošću snimanja

diagnocam 2

DIAGNOcam omogućava da se principi Fiber Optic Transilluminationa prošire na sve bočne zube a da se nalaz digitalno dokumentuje. Pritom se radi o crno-beloj intraoralnoj kameri, koja radikularno osvetljava zub uz pomoć dve infracrvene laserske diode sa dužinom talasa od 780 nm. Infracrvene laserske diode nalaze se na unutrašnjim krajevima rućica DIAGNOcama koje imaju oblik kliješta. Ove ručice prilikom snimanja obuhvataju zub oralno i bukalno. Zahvaljujući trenutnoj obradi slike kamera može biti pozicionirana pod optimalnim uglom u odnosu na zub, prije nego što se napravi snimak.

U slučaju ponovnog pregleda raniji snimak može biti predstavljen na ekranu kao referenca, da bi se sa novim snimkom mogao reprodukovati isti ugao gledanja. To olakšava monitoring pod standardizovanim uslovima. Dužina talasa DIAGNOcama nalazi se u takozvanom „optičkom prozoru“ tkiva, u kom sastavni delovi tkiva apsorbuju samo malo svjetlosti. To omogućava veoma efikasno snimanje. Da bi infracrveno zračenje moglo biti vidljivo, u bliskom IR-području koristi se osjetljivi videočip, koji predstavlja intenzitet zračenja različitim nijansama sive. Prilikom ovog radikularnog zračenja zračenja zub služi kao svetlosni vodič.

diagnocam 1

Videočip u aktuelnoj verziji DIAGNOcama beleži snimak okluzalno. Ova na prvi pogled neuobičajena perspektiva ima veliku prednosti, a to je da pilikom popravke uz pomoć DIAGNOcam-slike može biti precizno određeno mesto okluzalnog otvora. Klinička primena je intuitivna i nalikuje upotrebi intraoralne kamere. Nakon što se sa uobičajenim softverom koji se koristi u praksi instalira kompatibilna KiD (KaVo Integrated Desktop) korisnička baza podataka, u šemi zuba KiD-softvera bira se zub koji se ispituje. Posredstvom integrisanog prstenastog prekidača aktivira se režim kamere za snimanje uživo (Live-Modus). Čim se u Live-Modusu pronađe najbolji ugao snimanja, novim pritiskom prstenastog prekidača beleži se snimak. Ako je potrebno pregledati i neki drugi zub, on se u kompjuterskoj šemi zuba može direktno izabrati posredstvom tastature ili prekidača direktno na kameri. Prema preliminarnim kliničkim iskustvima, rezultati DIAGNOcama u aproksimalnoj dijagnostici karijesa mogu se uporediti sa rentgenskim snimkom.

Za optimalan kvalitet snimka treba obratiti pažnju na sledeće stavke:

  • Zubi moraju biti čisti i bez pljuvačke.
  • Svetlost OP-lampe treba da bude okrenuta aksijalno.
  • Ručice DIAGNOcama trebaju biti apikalno pozicionirane, da bi infracrveno svetlo što manje obasjalo zub.
  • Područje koje se pregleda treba da bude postavljeno na sredinu slike, tj. za pregledanje mezijalne i distalne površine nekog bočnog zuba trebalo bi načiniti dva snimka.
  • Softver omogućava regulisanje različitih parametara slike kao što su kontrast, osvetljenost ili inverzija, što olakšava prepoznavanje karijesa.

Pored aproksimalnog primarnog karijesa, uz pomoć DIAGNOcam-a mogu biti prikazani i pukotine gleđi ili sekundarni karijes u području zida šupljine. Uz ograničenja se može prepoznati i okluzalni primarni karijes. DIAGNOcam ne treba shvatiti kao zamenu za rentgen snimke, već kao njihovu korisnu dopunu. Nakon što se pre početka tretmana naprave rentgenski snimci, DIAGNOcam se bez ograničenja može koristiti pri svakom ponovnom pregledu za. kontrolisanje karijesa, bez straha od opterećenja usled jonizujućeg zračenja. Stoga je ova tehnologija interesantna ne samo za zubare, nego i za oralnog higijeničara: Delom komplikovane preporuke u vezi sa učestalošću aproksimalne kontrole karijesa pomoću BiteWings mogu biti značajno pojednostavljene i praćenje kod svih grupa pacijenata može biti izvedeno u optimalnim vremenskim odstojanjima, kako kod pacijenata sa velikim tako i malim rizikom obolevanja od karijesa.

Ovo je korisno ako se ima na umu da se situacija sa karijesom tokom života može promeniti, jer pacijenti sa malim rizikom od karijesa uvek mogu postati pacijenti sa visokim rizikom obolevanja od karijesa i obrnuto. Digitalni prikaz, bilježenje snimka I njegova reprodukcija olakšavaju komunikaciju između zubara, oralnog higijeničara I pacijenta.

Izvor: DT, Daniela Krejci, Marwa Abdelaziz i Ivo Krejci (Klinika CDS i Odsjek za kardiologiju i endodontologiju, Univerzitet u Ženevi, Švajcarska).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top