Home / Slobodno vrijeme / Odnos pacijent – doktor

Odnos pacijent – doktor

Postoje tri tipična modela po kojim doktor i pacijent uspostavljaju odnos. Poznavanje i prepoznavanje ovih modela u svakodnevnom životu može da pomogne  pacijentima i doktorima da međusobnu komunikaciju učine boljom i da smanje moguće nesporazume.

Prvi model je tradicionalni ili autoritativni. Naziva se  autoritativni jer se doktor postavlja kao autoritet koji na osnovu svog stručnog znanja i iskustva jeste jedini koji može da procjeni šta je dobro za pacijenta. Od pacijenta se očekuje da  poštuje uputstva doktora i da od njih ne odstupa. Znači ovaj model je fokusiran na doktora i njemu se dodjeljuje sva moć ali i odgovornost, dok je pacijent u drugom planu.

Drugi model je potrošački. Kod ovog modela doktor ima  ulogu uslužnog djelatnika. Moć je koncentrisana kod pacijenta jer on odlučuje da li će svoj novac da potroši kod datog doktora ili će da ode kod konkurencije. Slabost ovog modela je što u njemu doktori ugađajući pacijentima gube profesionalni integritet kada pristaju da vrše nepotrebne zahvate i terapije.

Treći model je partnerski. U njemu se polazi od pretpostavke da doktor i pacijenti moraju da sarađuju kako bi postigli željeni cilj. Kako je pacijent taj koji će da živi sa posljedicama izabranog liječenja, on je taj koji na kraju donosi odluku, ali uz pomoć informacija i savjeta koje mu daje doktor. Tako imamo da se moć dijeli, a fokus je i na pacijentu i na doktoru i ovaj model promoviše savremena medicina.

Konflikti u odnosima pacijent – doktor u praksi mogu nastati  kada doktor nastupa  autoritativno (prvi model) prema pacijentu koji funkcioniše iz potrošačkog modela. Kada bi oboje komunicirali iz pozicije samopoštovanja i poštovanja, igru moći bi zamijenilo partnerstvo kao najbolji put do zdravlja.

Na relaciji doktor pacijent zanimljiv i za naše uslove nesvakidašnji odnos njeguje doktorica Patricia London sa svojim timom u ordinaciji u Sjevernoj Karolini. Sjajno raspoloženje i energiju možemo vidjeti u klipovima  Monday bites koje svakog ponedjeljka dijeli na You Tube kanalu i društvenim mrežama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top