Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Mostovi na implantatima

Mostovi na implantatima

Ovakav oblik protetskog rada podrazumijeva nadoknadu 2 ili više zuba ugradnjom većeg broja implantata. Ovdje postoji jedno kontroverzno područje, a to je povezivanje implantata sa zubima. Neki autori nisu dokazali nikakve štetne posljedice, kako za zub tako i za implantat, dok drugi  zagovaraju izbjegavanje takvog povezivanja. Izvor problema je u tome što je zub sa čeljusnom kosti povezan pomoću ligamenta i ima određeni pomak prilikom žvakanja, a implantat je vezan direktno za kost te kod njega ne postoji takav pomak. Ako povežemo dva predmeta od kojih jedan ima pomak, a drugi nema, vjerovatnost je da će doći do štetnih djelovanja na jedan od ta dva dijela. Pošto nema jedinstvene preporuke, odgovornost je na stomatologu da procijeni je li povezivanje zuba i implantata opravdano u određenom slučaju.

Najčešći oblik terapije mostovima na implantatima je jednostrana ili obostrana nadoknada stražnjih zuba. Ako nedostaju tri zuba (npr. četvorke, petice i šestice) dovoljno je ugraditi dva implantata, jedan na položaj prednjeg i jedan na položaj stražnjeg zuba koji nedostaje te njih povezati mostom od 3 člana.

Najopsežniji oblici terapije mostovima na implantatima su „All-on-4“ i „All-on-6“. Ovi oblici terapije su izvrsno rješenje za pacijente kod kojih je prisutno malo preostale kosti, a želi se izbjeći dugotrajna nadogradnja kosti te pacijent ne želi protezu na skidanje. Temelji se na preciznoj CT dijagnostici kojom se planira položaj i nagib implantata u preostaloj količini kosti. Cijeli zahvat je gotov za 1-2 sata i izvrsna strana ovakvog rada je da pacijent već u istom danu nakon ugradnje implantata može dobiti privremene mostove što odmah vraća samopouzdanje te se pacijent vrlo brzo privikava na nove zube. Nakon vremena potrebnog za sraštavanje implantata sa kosti, izrađuje se trajni rad od akrilata (redukovana proteza bez nepca) ili keramike (pravi most). Koju od ove dvije metode odabrati, zavisi od količine preostale kosti, ali i o financijskoj mogućnosti pacijenta. Ako pacijent ima dovoljno kosti i može platiti taj oblik terapije, preporučuje se ugraditi veći broj implantata jer će takav rad biti dugotrajniji i ugodniji za pacijenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top