Home / EDUKACIJE / Savremeni protokoli u fiksnoj protetici – Banja Luka, 16. i 17. mart

Savremeni protokoli u fiksnoj protetici – Banja Luka, 16. i 17. mart

Pozivamo vas na radni kurs u organizaciji zubotehničkog laboratorija Full Dent Banja Luka pod nazivom „SAVREMENI PROTOKOLI U FIKSNOJ PROTETICI“

 • Datum: 16.3.2024. i 17.3.2024 (dva termina)
 • Mjesto održavanja: Banja Luka
 • Voditelj kursa: Dr Ljubomir Mićić
 • Kotizacija: 600 KM

Cilj edukacije:

Učesnici će biti u prilici da kroz simulaciju većine kliničkih međufaza u radu na stomatološkim fantomima u ordinacijskim uslovima steknu predvidljiva i ponovljiva znanja koja mogu primjenjivati u svakodnevnom radu iz oblasti stomatološke protetike.

Program:

Teorijski dio:

a.) Vrste nadoknada (izbor, indikacije, kontraindikacije);

b.) Privremene nadoknade (značaj,vrste, izbor, izrada);

c.) Preparacija zuba (minimalno invazivna preparacije, izbor borera, segmenti preparacije);

d.) Otisak (priprema tkiva, tehnike otiskivanja, analogni ili digitalni otisak, evaluacija);

e.) Cementiranje (konvencionalni i adhezivni protokoli).

Praktični rad na dentalnim fantomima obuhvata sljedeće kliničke faze:

– Izradu silikonskih ključeva za kontrolu preparacije;

– Tehnike preparacije i pravilan izbor borera;

– Preparacija zuba za solo krunu;

– Preparacija zuba za tročlani most;

– Skeniranje;

– Izrada privremene krune/privremenog mosta;

– Cementiranje.

AGENDA

 • 09:00    Početak
 • 09:00 – 12:00  Teorijski dio edukacije
 • 12:15 – 13:15  Pauza za ručak
 • 13:30 – 18:00  Praktični dio edukacije
 • 18:00   Dodjela sertifikata

Broj mjesta je ograničen:

 • 16.03.2024., subota (4 učesnika)
 • 17.03.2024., nedjelja (4 učesnika)

Kotizacija 600 KM, rezervacija mjesta na kursu moguća je uz uplatu avansa (100 KM) (uz obaveznu prethodnu najavu organizatoru zbog ograničenog broja mjesta)

Ostatak iznosa neophodno je uplatiti do 01.03.2024.

Žiro-račun za uplate (sa naznakom “uplata za kurs SPFP 03/24”):

Komercijalna banka: 571-010-00001181-13

Primalac: Full Dent d.o.o. Banja Luka, Knjaza Miloša 15, 78000 Banja Luka.

 

Informacije i rezervacije/prijave na 066/168-257 ili biljana.jaksic@fulldent.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top