Home / Author Archives: Gogisha7

Author Archives: Gogisha7

Feed Subscription

Čuvanje i dezinfekcija dentalnih otisaka

Čuvanje i dezinfekcija dentalnih otisaka

Vlaženje otiska Vlaženje površine je pojam izuzetno bitan za otisne materijale, a označava svojstvo tečnosti da se šire po površini na koju su nanesene, a zavisi od površinske energije (napetosti) krute površine. Svojstvo vlaženja kod gumastih materijala za otiske dijeli ...

Read More »

Tamne mrlje i “fleke” na zubima – uzroci i rješenja

Tamne mrlje i “fleke” na zubima – uzroci i rješenja

Kod pojedinih osoba se javljaju različite vrste prebojenosti zuba. Veoma je bitno razlikovati uzrok tih pojava i na adekvatan način reagovati. Razlikovanje različitih mrlja i “fleka” na zubima Čišćenje ili rješavanje problema promjene boje na zubima prvo zahtjeva identifikovanje tipa ...

Read More »

Sedam navika koje mogu narušiti zdravlje zuba

Sedam navika koje mogu narušiti zdravlje zuba

Pomalo je zastrašujuće, ali i istinito. Naime, sami smo krivi za većinu naših problema povezanih sa zdravljem zubi i usne šupljine. Naravno, svojim zubima štetimo nesvjesno tako da svakodnevno radimo, na prvi pogled, sasvim bezazlene stvari. Na primjer, škrgućemo zubima, ...

Read More »

Kako se koristi zubni konac?

Kako se koristi zubni konac?

Pravilnom upotrebom zubnog konca uklanja se plak i ostaci hrane sa onih mjesta do kojih je teško ili nemoguće dopreti zubnom četkicom – ispod linije desni i između zuba. Izuzetno je važno koristiti zubni konac svakodnevno, jer nagomilavanje dentalnog plaka ...

Read More »

Pravilno održavanje i higijena keramičkih krunica i mostova

Pravilno održavanje i higijena keramičkih krunica i mostova

Vijek trajanja mostova i krunica veoma je teško odrediti jer to zavisi od same kvalitete izrade mosta, korištenim materijalima za izradu te o životnim navikama pacijenata i održavanju oralne higijene. Mostovi i krunice imaju vijek trajanja od 10 do 15 godina, a to opet zavisi od ...

Read More »

Trizmus

Trizmus

Trizmus (grčki: trismos) je stručni naziv za stanje otežanog ili ograničenog otvaranja usta uzrokovanog grčem mišića za žvakanje. Najčešći uzroci trizmusa su infekcije zuba koje se šire u regiju mišića za žvakanje usljed čega nastaje grč mišića. Takođe, nicanje umnjaka ...

Read More »

Kompozitni materijal za splintiranje ojačani vlaknima

Kompozitni materijal za splintiranje ojačani vlaknima

Mobilnost zuba predstavlja problem sa kojim se stomatolozi često susreću u praksi, a kao dva osnovna uzroka  se navode parodontitis i okluzalna trauma. Pacijentima mobilnost zuba stvara neprijatnost u svakodnevnom životu, najviše zbog narušene funkcije i estetike. Splintiranje mobilnih zuba ...

Read More »

Nicanje zubića

Nicanje zubića

Nicanje zubića je relativno bezbolno za većinu djece,a počinje od trećeg mjeseca i završava se oko petnaestog mjeseca. Prvo rastu prednji zubi – sjekutići, obično prvo donji pa gornji, zatim su sljedeći očnjaci i na kraju kutnjaci, mada se mora ...

Read More »

Trodimenzionalno planiranje u implantologiji

Trodimenzionalno planiranje u implantologiji

U savremenoj implantologiji, od neprocjenjive je važnosti tačnost i preciznost prilikom adekvatnog planiranja ugradnje implantata. Bitno je voditi računa o anatomskim odnosima što pomaže da se izbjegnu nepredviđene situacije, da se postigne najbolji mogući položaj implantata kao i da se ...

Read More »

Dan Zubić vile

Dan Zubić vile

Ako niste znali, Internacionalni dan Zubić vile slavimo 28 februara. Mališanima smjena mliječnih zuba može biti veoma zabavna ukoliko upotrebimo magične moći njihove mašte i u njihov svijet pozovemo zubić vilu. Smjena mliječnih zuba stalnim zubima jednako je uzbudljiva kao ...

Read More »

Promišljen pristup estetskoj stomatologiji

Promišljen pristup estetskoj stomatologiji

Sigurno ste primjetili da mnoge stomatološke poliklinike u sklopu svoje marketinške kampanje nude “nove zube u 24 sata”. Prve markentinške kampanje u vezi toga su se  odnosile na dobivanje privremenih zuba nakon ugradnje implantata metodom All-on-4. Međutim trend se pomalo ...

Read More »

Krivi zagriz može biti uzrok mnogih problema

Krivi zagriz može biti uzrok mnogih problema

Zagriz (okluzija) je međusobni dodir prirodnih ili umjetnih zuba gornje i donje čeljusti u svim položajima  donje čeljusti. U normalnim uslovima, svaki zub gornje čeljusti dodiruje odgovarajući zub donje čeljusti i zub koji se nalazi neposredno iza njega. Kada je ravnoteža narušena, nastali ...

Read More »

Materijali za uzimanje dentalnog otiska – IV dio

Materijali za uzimanje dentalnog otiska – IV dio

HIDROKOLOIDI U grupu elastičnih materijala za otiske pripadaju i hidrokoloidi. Po svom sastavu i načinu primjene bitno se razlikuju od sintetičkih elastomera. Zahvaljujući svojoj preciznosti hidrokoloidi predstavljaju nezamjenjivi otisni materijal. Za potpuno razumijevanje ovih materijala moramo razlikovati koloid od solucije ...

Read More »

Troškovi i nedostaci CAD/CAM tehnologije

Troškovi i nedostaci CAD/CAM tehnologije

Svaki napredak u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija istovremeno pronalazi i svoju primjenu u različitim sferama medicine, pa tako i u stomatologiji. Troškovi koji nastaju prilikom izrade nadoknada primjenom CAD/CAM tehnologije zavise od više faktora, a mogu se klasifikovati u sljedeće kategorije: ...

Read More »
Scroll To Top