Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Mini implantati u ortodonciji – Indikacije i kontraindikacije

Mini implantati u ortodonciji – Indikacije i kontraindikacije

Mini implantati imaju vrlo široko područje  primjene u ortodonciji. Upotrebljavaju se kao sidrišta u terapiji zbijenosti zuba, intruzije i ekstruzije, retrakcije prednjih zuba i očnjaka, uspravljanja nagnutog molara kao i za distalizaciju molara. Zatim za mezijalizaciju, vertikalnu kontrolu i nehiruršku korekciju prednjeg otvorenog zagriza.

Odabir dimenzija mini imlantata zavisi od:

  • Količine okolne kosti
  • Debljine gingive
  • Visine glave implantata

Dio implantata koji se nalazi u kosti mora biti najmanje dugačak kao i onaj izvan nje. Tako se implantati dužine 6mm prvenstveno koriste u mandibuli, oni od 8mm i u mandibuli i u maksili, dok implantati dužine 10mm u maksili.

Apsolutne kontraindikacije za primjenu mini-implantata su sistemske bolesti pacijenta koje i inače ograničavaju medicinski zahvat. Među relativne kontraindikacije treba spomenuti lošu oralnu higijenu, slabu saradnju pacijenta, pušenje kao i parafuncije kao što je guranje jezika. Ovi nabrojeni faktori mogu doprinjeti prijevremenom gubitku implantata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top