Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Određivanje međuviličnih odnosa pri oralnoj rehabilitaciji pacijenata: potpuno bezubi vs potpuno ozubljeni – Banja Luka, 25. juni

Određivanje međuviličnih odnosa pri oralnoj rehabilitaciji pacijenata: potpuno bezubi vs potpuno ozubljeni – Banja Luka, 25. juni

PREDAVANJE – Banja luka, 25.06.2022. godine, Full dent laboratorij

PREDAVAČ: Prof.dr.sc. Nikša Dulčić

Određivanje međuviličnih odnosa pri oralnoj rehabilitaciji pacijenata: potpuno bezubi vs potpuno ozubljeni

Sažetak predavanja:

Oralnom rehabilitacijom mastikatornog sistema smatra se svaki oblik protetske terapije u ustima pacijenta. Uz ispravan plan protetske terapije, koji zahtjeva poštovanje bioloških svojstava pojedinih tkiva mastikatornog sistema te zadani slijed kliničkih i laboratorijskih postupaka, najvažnija faza je određivanje međuviličnih odnosa pacijenta. U svakodnevnom kliničkom radu na raspolaganju je niz analognih i digitalnih postupaka, različitih materijala, mehaničkih, digitalnih instrumenata i programskih alata, što katkad stvara nedoumice u njihovoj primjeni. U ovom predavanju biće prikazani postupci određivanja međuviličnih odnosa u planiranju i izradi protetskih radova u svakodnevnoj rehabilitaciji mastikatornog sistema pacijenata kod potpuno bezubih pacijenata te njihovo poređenje s postupcima kod potpuno ozubljenih pacijenata. Na kraju predavanja biti će prikazano više kliničkih slučajeva oralne rehabilitacije potpuno bezubih i potpuno ozubljenih pacijenata.

Kotizacija: 400 KM

Broj mjesta je ograničen.

Telefon : 066/168-257

Prof. dr. sc. Nikša Dulčić, dr. med. dent., spec. stom. prot.

Nikša Dulčić rođen je 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1996. godine, magistrirao 2003. godine, a doktorsku disertaciju odbranio 2007. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2004. godine, a tokom 2005. godine pohađao je jednogodišnje stručno usavršavanje iz dentalne implantologije Curriculum Implantologie pri DGI-u u Nürnbergu, Njemačka.

Redovni je profesor na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, saradnik je na više kolegija na integrisanom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina na hrvatskom i engleskom jeziku te voditelj kolegija “Teleskopski sustavi” na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna medicina. Koautor je poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija.

Na Stomatološkom fakultetu je od 2000. godine član fakultetskog vijeća te brojnih povjerenstava i odbora, a od 2018. godine je prodekan za kontrolu kvalitete.

Autor je i koautor 33 objavljena rada ”in extenso” u indeksiranim časopisima iz područja dentalne okluzije, dijagnostike temporomandibularnih poremećaja te dentalnim materijala. Od 2006. godine vodio je preko 200 radnih tečajeva trajne edukacije iz područja stomatološke protetike te bio pozvani predavač na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Član je predsjedništva Hrvatskog društva za stomatološku protetiku i Hrvatskog društva za estetsku dentalnu medicinu te redovni član Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Njemačkog društva za implantologiju (DGI) i Europskog udruženja za oseointegraciju (EAO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top