Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Edukativni master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici” – 6. novembar

Edukativni master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici” – 6. novembar

Pozivamo Vas na edukativni master kurs “Otiskivanje u implanto-protetici”  koji će se održati u subotu, 06.11.2021. godine.

Mjesto održavanja: Knjaza Miloša 15, Banja Luka (sala Full Dent laboratorija, II sprat)

Predavači: prof. dr. Aleksandar Todorović i prim. dr Dejan Lisjak

III kategorije

Bodovi: 4 za učesnike

Broj mjesta je ograničen.

Kotizacija: 500 KM

Prijave i informacije na : 066/168-257

Cilj edukativnog master kursa je da polaznici steknu znanje i vještine o:

Protokolima i tehnikama otiskivanja u implantologiji; Kako eliminisati ili smanjiti mogućnost grešaka tokom postupka otiskivanja

Znanja koja će polaznici steći tokom master kursa:

 • Izbor adekvatne kašike za otiskivanje (metalna, plastična i individualna) – koja, kada i kako
 • Izbor otisnih materijala i njihove viskoznosti u zavisnosti od izabrane kašike i tehnike
 • otiskivanja
 • Izbor tehnike otiskivanja u zavisnosti od broja i položaja implantata
 • Kada i kako primjeniti tehniku naprednog otiskivanja
 • Otisak u uslovima imedijatne ugradnje implantata
 • Kako prepoznati greške nastale tokom otiskivanja
 • Digitalni protokol planiranja implantata
 • Digitalni protokol izrade vodjice za ugradnju
 • Digitalni protokol otiskivanja

Vještine koje će polaznici steći tokom master kursa:

 • Individualizacija standardne kašike
 • Izbor i ispravnu pripremu otisnog materijala
 • Izbor i primjenu adekvatnih elementa za otiskivanje (ekstraoralno i intraoralno povezivanje
 • transfer sistema za otvorenu kašiku)
 • Savladavanje tehnike direktnog i indirektnog otiskivanja na nivou implanta i abatmenta
 • Primjenu tehnike naprednog otiskivanja nakon menadžmenta mekih tkiva privremenim
 • krunicama na implantima
 • Primjenu tehnike otiskivanja tokom imedijatnog protokola ugradnje implantata
 • Tehniku intraoralnog optičkog otiskivanja na nivou implanta
 • Tehniku intraoralnog optičkog otiskivanja na nivou abatmenta

Satnica:

 • 09:00-09:30 Okupljanje učesnika
 • 09:30-11:00 I dio predavanja (prof. Dr Todorović)
 • 11:00-11:20 Pauza
 • 11:20-12:30 II dio predavanja (prim. dr Lisjak)
 • 12:30-13:45 Pauza za ručak
 • 13:45-17:00 Praktični dio

Prof. dr Aleksandar Todorović, Redovni profesor @ STOMF u Beogradu

Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku protetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu. Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsjednik Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.

Prim. dr Dejan Lisjak, Vlasnik @ CEREC Centar

Rođen 07.11.1970. godine u Beogradu. Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001. godine, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Vlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primjeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast. Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi ljekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje Sironin opinion leader i njihov globalni predavač. Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top