Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Alergije kao komplikacija u stomatološkom tretmanu

Alergije kao komplikacija u stomatološkom tretmanu

Alergijske reakcije se javljaju kada organizam prepozna neki materijal kao strani, a imuni sistem burno reaguje. Kao najčešći stomatološki alergeni navode se:

  • nikl,
  • živa,
  • cink,
  • hrom,
  • paladij,
  • akrilati,
  • eugenol i dr.

Terapija se sastoji u uklanjanju alergena i blagoj terapiji medikamentima, lokalnog karaktera. U težim slučajevima indicirana je terapija oralnim hortikosteroidima i antihistaminicima. Nastanak sistemskih alergijskih reakcija je uglavnom vezan za upotrebu lokalnih anestetika i antibiotika. Reakcija na anestetik nastaje neposredno nakon ili u toku aplikacije anestetika. Alergijska reakcija može nastupiti i nakon upotrebe antibiotika  i drugih hemioterapeutskih sredstava  koja se koriste u liječenju akutnih odontogenih infekcija. Ukoliko se uoči pojava alergijske reakcije, terapiju se započinje odmah. Nikada se ne smije čekati  razvijanje potpune  anafilaktičke reakcije. Zbog značaja urgentne terapije anafilaktične reakcije svaka stomatološka ordinacija mora imati na vidnom mjestu uputstvo o dijagnostici i terapiji ovih stanja kao i odgovarajuće medikamente i opremu za primjenu terapijskih mjera. Neophodno je I da pacijent upozna stomatologa sa mogoćim alergijskim reakcijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top