Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Komunikacija stomatologa sa roditeljima i uloga roditelja

Komunikacija stomatologa sa roditeljima i uloga roditelja

Efikasna komunikacija u stomatologiji je je od esencijalnog značaja za sprovođenje preventivnih i terapijskih mjera u cilju očuvanja oralnog zdravlja, a uloga roditelja je bitna jer oblikuje stavove svoje djece prema stomatologu. Tako ,dijete koje nikada nije  imalo iskustvo sa stomatologom, roditelji mogu efikasno da pripreme  za prvu posjetu i na taj način olakšaju komunikaciju sa stomatologom. U slučaju dobre saradnje i podrške roditelja , može se dobiti veoma dobra saradnja i komunikacija  djeteta sa stomatologom što je od velikog značaja i uticaj na ishode liječenja.

Roditelji treba da podrže sve savjete o oralnoj prevencije  koje je stomatolog uputio djeci . Ako i sami imaju pozitivan stav prema oralnom zdravlju ovaj zadatak će im biti uveliko olakšan. Stomatolog u komunikaciji sa roditeljima treba  preporučiti da ne prenose svoja negativna iskustva i lični stav djeci i da nikada ne koriste stomatološke intervencije da kazne i uplaše decu. Takođe je važno da ne govore djeci šta će stomatolog neprijatno da im uradi.

Komunikacija sa djecom i adolescentima  mora biti u skladu sa njihovim godinama, stepenu razvoja i razumjevanja kao i sa predhodnim stomatološkim iskustvom. Jezik korišćen u komunikaciji mora biti jednostavan, relevantan i usmjeren na mladog pacijenta. Tehnike komunikacije moraju biti fleksibilne i u skladu sa uzrastom. Takođe je neophodna podrška roditelja  pri davanju objašnjenja o oralnim bolestima i planiranom tretmanu. Članovi stomatološkog tima trebalo bi da uspostave  jednostavna pravila za komunikaciju sa pacijentima i roditeljima, te kako pružiti podatake o  preventivnim i terapijskim zahvatima,  sve u cilju što boljeg očuvanja oralnog zdravlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top