Odontogena bol

Odontogena bol je svaka bol u području lica i usne šupljine čiji je uzrok zub (grč. odous = zub). Klasifikacija se razlikuje od autora do autora, tako neki  odontogenu bol dijele samo na dentinsku i pulpnu bol, dok neki toj podijeli dodaju još i parodontnu bol, periapikalnu bol i reflektiranu bol.

Postupci liječenja odontogene boli zavise od uzroka. Ako je uzrok karijes, liječenje je restorativno, što podrazumijeva čišćenje karijesa, zaštitu  pulpe i izradu ispuna. Kod traume zuba kao uzročnika, zbrinjava se traumatizovani zub, a zavisno od traume može varirati od zaštite pulpe do endodontskih zahvata i vađenja zuba. Dentinska bol i preosjetljivost zuba liječe se zatvaranjem dentinskih tubulusa, čime se sprečava prenošenje vanjskih podražaja prema pulpi. Noviji pokušaji smanjenja preosjetljivosti dentina idu u smjeru remineralizacije. Za te potrebe primjenjuju se preparati na bazi kalcija, fosfata, natrija i silikata  koji imaju sposobnost formiranja novog sloja na površini dentina koji zatvara otvorene dentinske tubuluse. Pulpna bol, zavisno od stanja pulpe, može zahtijevati samo prekrivanje pulpe, ali i potpuno endodontsko liječenje zuba. Stomatolog može preporučiti uzimanje analgetika, antipiretika ili antibiotika.

Kako spriječiti pojavu odontogene boli?

Izbjegavanje uzročnika odontogene boli je i najefektniji način sprečavanja odontogene boli. Redovnom i pravilnom higijenom usne šupljine i zuba, odgovarajućom prehranom te kontrolnim posjetama stomatologu moguće je znatno umanjiti pojavu karijesa kao najčešćeg uzroka pojave odontogene boli, a samim time i potrebu za endodontskim liječenjem. Izbjegavanjem konzumacije pića koja djeluju erozivno (gazirana i vrlo kisela pića) smanjuje se opasnost od pojave erozije zuba, koja je jedan od  uzročnika dentinske preosjetljivosti. Primjenom sportskih štitnika za zube, zubi se štite od traume i ozljeđivanja, čime se sprečavaju i dentinska i pulpna bol.

Preventivnim stomatološkim oralno-higijenskim mjerama obično je moguće spriječiti uzročnike odontogene boli.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top