Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Prečke kao retencijski elementi

Prečke kao retencijski elementi

Pacijenti s uznapredovalom resorpcijom alveolarnog grebena kandidati su za ovakvu vrstu retencijskog sistema koji pruža dobru  stabilnost proteze, dok su mali međuvilični prostor i loša higijena kontraindikacija.

Sistem prečki čine matrica, tj. jahač koji se nalazi u bazi proteze, i patrica, tj. prečka koja može biti konfekcijska i na poprečnom presjeku može biti okruglog, ovalnog, jajolikog ili kvadratnog oblika. Prečka takođe može biti individualno frezana. Povezuje dva susjedna implantata ili je  distalno ekstendirana i čini fiksni  dio sistema. Preporučljivo je da materijal izbora za izradu prečke bude metal, dok je za izradu matrice bolje koristiti plastične materijale, iako se kompletni sistem može izraditi samo iz jednog materijala.

Faktori koji utiču na stabilnost prečke su: udaljenost između implantata, broj implantata koji nose prečku, visina prečke,  svojstva legure od koje je prečka izrađena te sila žvakanja.

Održavanje oralne higijene je otežano u prostoru između prečke i sluznice pa se često javljaju znakovi upale i hiperplazije sluznice ispod prečke. Dužina prečke zavisi od veličine i zaobljenosti alveolarnog grebena, a u idealnim slučajevima iznosi 20-22 mm. Bitno je obratiti pažnju na pozicioniranje implantata i paziti da njihov položaj ne bude previše distalno što može smanjiti jezični prostor. U tu svrhu se može izraditi distalno ekstendirani nastavak prečke koji uporište ima samo na jednom kraju, ali se kao posljedica takvog postupka može javiti destabilizacija implantata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top