Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Preskakanje navoja implanta u kosti (stripping)

Preskakanje navoja implanta u kosti (stripping)

Preskakanje navoja implanta u kosti ponedeljak

Kombinacija neadekvatne izrade ležišta za implantat i neiskustva doktora implantologa može dovesti do preskakanja navoja u kosti prilikom insercije implantata. Ova komplikacija se može javiti ukoliko se pokuša smjestiti implantat dublje od prepariranog ležišta pri čemu dosegnuto dno ležišta ne dozvoljava implantatu dalje uvijanje. Sila koja prilikom toga nastaje prenosi se na lateralne koštane stjenke, dolazi do glodanja kosti i preskakanja navoja pri čemu urezi u kosti nestaju, a implantat gubi retenciju i primarnu stabilnost. Klinički se situacija manifestuje naglim gubitkom momenta prilikom uvijanja nakon čega daljnjim uvijanjem implantat više ne daje nikakav otpor rotaciji.

U zavisnosti od situacije, terapijski se mogu učiniti 3 stvari:

  • Ukloniti implantat, sanirati defekt u kosti te pronaći novo mjesto za postavu implantata.
  • Ukloniti implantat, produbiti postojeće ležište ukoliko postoji dovoljno kosti te koristiti duži implantat.
  • Ukloniti labavi implantat i koristiti implantat koji je za jednu veličinu širi bez prilagođavanja postojećeg ležišta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top