Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Konkurs za upis studenata na studijski program “Stomatološka sestra” u 2022/2023. godini

Konkurs za upis studenata na studijski program “Stomatološka sestra” u 2022/2023. godini

Zbog problema nedostatka srednjeg stručnog kadra u stomatološkim ambulantama, a u cilju i provođenja edukacije postojećeg zaposlenog osoblja, Medicinski fakultet Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske organizuje jednogodišnji studijski program „Stomatološka sestra“.

Cilj kratkog programa studija „Stomatološka sestra“ je da dentalnim asistentima, koji rade u stomatološkim ordinacijama pruži dodatna znanja i posebno vještine iz oblasti stomatologije. Osim stručnog znanja ovaj program će posebnu pažnju posvetiti timskom radu, menadžerskim i komunikacionim vještinama i digitalizaciji i informatizaciji u stomatologiji.

Nastavni plan i program kratkog programa studija obuhvata četiri domena profesionalne prakse:

  1. Klinički
  2. Profesionalni
  3. Komunikacija
  4. Menadžment i liderstvo.

Nakon završenog kratkog programa studija  student bi trebao da :

  • obavlja praksu bezbjedno i efikasno, tako da se je visokokvalitetna dugoročna njega pacijenata na prvom mjestu;
  • primijeni pristup zasnovan na dokazima u učenju, praksi, refleksivnoj praksi i donošenju odluka;
  • precizno procijeni sopstvene sposobnosti i ograničenja, demonstrirajući refleksivnu praksu, u interesu za njegu pacijenata i deluju u ovim granicama;
  • da zna svoju ulogu i odgovornost i pokaže profesionalizam tokom obrazovanja, obuke i prakse
  • da deluje sa integritetom i podržavaju visoke lične i profesionalne vrijednosti.

Naziv kratkog programa: Stomatološka sestra

Broj ECTS: 60

Trajanje: 1 godina, 2 semestra (ljetnji i zimski) po 15 nedjelja

Način odvijanja nastave: hibridna nastava, primjenom sistema za elektronsko učenje; praktičan rad u malim grupama

Broj studenata koji se prima: 20 kandidata

Uslovi upisa: Lica sa stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem. Od polaznika se očekuje poznavanje rada na računaru i poznavanja načina korištenja internet tehnologije za elektronsku komunikaciju.

Rangiranje kandidata: Kandidat se upisuje na kratki studijski program na konkurentskoj osnovi, uzimajući u obzir vrstu i nivo prethodnog obrazovanja i uspjeh u prethodnom obrazovanju.

Školarina: Primljenim kandidatima je obezbjeđeno besplatno studiranje.

Dokument koji kandidat dobija: Sertifikat o završenom kratkog programu sa 60 ECTS za obavljanje posla Stomatološka sestra

Prijava: Prijava se vrši preko Komore doktora stomatologije Republike Srpske preko e-mail adrese: komorastom@gmail.com. Rok za prijavu je 31.3.2023. godine

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top