Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Trodimenzionalno planiranje u implantologiji

Trodimenzionalno planiranje u implantologiji

U savremenoj implantologiji, od neprocjenjive je važnosti tačnost i preciznost prilikom adekvatnog planiranja ugradnje implantata. Bitno je voditi računa o anatomskim odnosima što pomaže da se izbjegnu nepredviđene situacije, da se postigne najbolji mogući položaj implantata kao i da se izabere najadekvatniji implantološki sistem.

Da bi se ovo postiglo, koristi se dvodimenzionalno (2D) i trodimenzionalno (3D) planiranje, stereolitogrfija kao i takozvano “Realno 3D planiranje“ na osnovu biomodela. Konvencionalne tehnike radiografisanja imaju određene nedostatke i ograničenja u interpretaciji mekih i koštanih tkiva. Zbog toga se sve češće zamjenjuju novijim i naprednim metodama radiografisanja kakvi su kompjuterizovana tomografija („Cone beam i Fean Beam CT“, kao i „digital volumen tomography“ – DVT ). Ove tehnike se koriste u saradnji sa adekvatnim interaktivnim 3D softverima za pregled i detaljnu analizu radiograma. Zahvaljujući savremenim metodama radiografisanja moguće je identifikovati patološke procese u mekim i koštanim tkivima, precizno lokalizovati anatomske strukture kao što je živac u donjoj vilici i šupljine u gornjoj vilici koje su od posebnog interesa za donošenje adekvatnog plana u maksilofacijalnoj implantologiji.

Stereolitografija i ostale vrste „biomodela“ su savremeni metodi reprodukcije modela. Služe za 3D prezentaciju kompleksnih anatomskih struktura. Njihove karakteristike su velika preciznost i tačnost, mogućnost sterilizacije modela za intraopeartivnu primjenu kao i „realna 3D“ reprodukcija kostiju vilica, lica i lobanje kao i njihovih defekata. Posebna pogodnost je mogućnost preoperativne ugradnje implantata o ovakve modele na osnovu kojih se izrađuju hirurški splintovi. Svakako da interaktivna, kompjuterski podržana dijagnostika ima mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne tehnike planiranja. 3D planiranje, interaktivan softver i biomodeli, obezbjeđuju benefit kako pacijentu tako i hirurgu u postizanju očekivanih rezultata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top