Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Edukativni Master Kurs “First Impression” – Banja Luka, 18. septembar

Edukativni Master Kurs “First Impression” – Banja Luka, 18. septembar

PREDAVAČI I MODERATORI:

PROF. DR ALEKSANDAR TODOROVIĆ
PRIM. DR DEJAN LISJAK

Mjesto održavanja: FULL DENT LABORATORIJ, Knjaza Miloša 15, Banja Luka

KOTIZACIJA: 400 KM

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN

PRIJAVE I INFORMACIJE NA: 066/168-257

Početak: 10h
Kraj kursa: 17h

Cilj ovog radnog kursa je da polaznici steknu znanje o:

– Otisnim materijalima svih vrsta i viskoznosti i njihovom izboru za različite
indikacije
– Intraoralnim skenerima nove generacije
– Tehnikama konvencionalnog i digitalnog otiskivanja (kompletni digitalni protokol)
– Preduslovima dobrog otiska
– Razlozima grešaka u konvencionalnom i digitalnom otiskivanju
– Izboru kašike za konvencionalno otiskivanje, (metalna, plastična i individualna) – koja,kada i kako?
– Izboru tehnike otiskivanja u odnosu na uslove otiskivanja
– Preduslovima i tehnikama intraoralnog skeniranja
– Kako izbjeći greške tokom konvencionalnog i digitalnog otiskivanja
– Konvencionalnim i digitalnim protokolima otiskivanja u implantologiji
– Izboru tehnike otiskivanja u zavisnosti od broja i položaja implantata
– Kada i kako primjeniti tehniku naprednog otiskivanja nakon menadžmenta mekih tkiva privremenim krunicama na implantatima
– Otisak u uslovima imedijatne ugradnje implantata
Kroz predavanja i radni dio polaznici će steći sljedeće vještine:
– Individualizacija standardne kašike
– Izbor i ispravna priprema otisnog materijala
– Mašinska i ručna priprema otisnog materijala
– Priprema regiona gingivalnog sulkusa
– Savladavanje tehnike jednovremenog otiskivanja sa dvije viskoznosti materijala
– Savladavanje “sendvič” tehnike
– Savladavanje jednovremene tehnike sa jednom viskoznošću materijala
– Tehnike otiskivanja sa “razduvavanjem” otisnog materijala
– Savladavanje tehnike intraoralnog skeniranja
– Izbor i primjenu adekvatnih elementa za otiskivanje (ekstraoralno i intraoralno povezivanje transfer sistema za otvorenu kašiku)
– Savladavanje tehnike direktnog i indirektnog otiskivanja na nivou implantata i abutmenta
– Primjenu tehnike naprednog otiskivanja
– Primjenu tehnike otiskivanja tokom imedijatnog protokola ugradnje implantata

Prof. dr Aleksandar Todorović
Redovni profesor @ STOMF u Beogradu

Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku protetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu.

Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsjednik Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.

Prim. dr Dejan Lisjak
Vlasnik @ CEREC Centar

Rođen 07.11.1970. godine u Beogradu. Diplomirao je 25.03.1996. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a stručno zvanje specijaliste iz oblasti STOMATOLOŠKA PROTETIKA stiče 25.06.2001. godine, takođe na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Vlasnik je stomatološke prakse CERECCENTAR u Beogradu od 2000. godine. Poseban akcenat u razvoju prakse stavlja na primjeni savremenih dijagnostičkih i terapeutskih stomatoloških procedura i doprinosi razvoju kompjuterizovane stomatologije u regionu. Polaznik brojnih kurseva u inostranstvu kod vodećih doktora i predavača vezanih za ovu oblast. Jedan je od osnivača Udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju, osnovanog u Beogradu 2010. godine. Stručno zvanje Primarijusa dobija u junu 2010. godine kao najmlađi ljekar sa ovim zvanjem u toj deceniji. 2019. godine postaje Sironin opinion leader i njihov globalni predavač. Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima. Drži predavanja po pozivu na kongresima i stručnim skupovima, kao i kurseve iz oblasti medernih stomatoloških tehnologija, s posebnim osvrtom na CAI-CAD-CAM sisteme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top