Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Dentalne anomalije povezane s rastom i razvojem

Dentalne anomalije povezane s rastom i razvojem

Čitav niz faktora (genetskih, sistemskih i lokalnih) može rezultovati poremećajem oblika, veliĉine, boje, strukture ili položaja, kao i na vrijeme nicanja zuba.

U  abnormalnosti broja zuba ubrajaju se anodoncija, hipodoncija i hiperdoncija. Anodoncija je vrlo rijetka i označuje potpunu bezubost. U hipodonciji najčešće nedostaje jedan ili više genetski nestabilnih zuba, npr. lateralni gornji sjekutić, drugi pretkutnjak te drugi i treći kutnjaci. Hiperdoncija se odražava pojavom prekobrojnih zuba koji često imaju nepravilan oblik. Anomalije u obliku zuba su brojne: mikrodoncija, makrodoncija, dens invaginatus, dens evaginatus, Hutchinsonov sjekutić, tauroodontizam, Turnerov zub, lopatasti sjekutići, fuzija zubi, geminacija, srastanje zuba itd. Sve to vodi do estetskih nedostataka te prouzrokuje nezadovoljstvo pacijenata. Ponekad abnormalan oblik pridonosi otežanom provođenju higijene što rezultira daljnjim oštećenjima zuba i okolnih mekih tkiva.

Poremećaji za apozicije tvrdog zubnog tkiva manifestuju se kao hipoplazija, amelogeneza imperfecta, dentinogeneza imperfecta i odontogeneza imperfecta. Mogu se javljati kao male promjene u boji ili s dramatičnom kliničkom slikom trošenja zubnoga tkiva, što zahtijeva opsežnu i složenu terapiju.

Promjena boje zuba može biti i rezultat sistemskih bolesti tokom odontogeneze. Takođe se može pojaviti zbog unosa nekih lijekova i tvari u tom periodu, a najčešće govorimo o tetraciklinskim zubima i dentalnoj fluorozi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top