Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Laboratorijski postupci u izradi potpuno keramičkog rada

Laboratorijski postupci u izradi potpuno keramičkog rada

Laboratorijski postupci u izradi potpuno kerami-kog rada ponedeljak

U savremenoj protetskoj terapiji sve cešće se koriste različiti potpunokeramički sistemi. Potpuno keramičke sisteme možemo podijeliti na:

  1. Konvencionalnu keramiku (glinična) – samo za slojevanje
  2. Keramiku sa udjelom stakla:
  • aluminij oksidna infilitrirana staklom
  • staklokeramika

3.   Polikristaličnu keramiku – samo za izradu jezgre:

  • cirkonij-oksidna
  •  aluminij-oksidna

Izrada potpuno keramičke krunice zavisi o vrsti keramičkog materijala, pri čemu je potrebno dobiti čvrstu jezgru kao i u metalkeramčckom sistemu. Jezgra se mogu dobiti upotrebom folija, infiltracijom (slip cast tehnika), lijevanjem, prešanjem na velikim temperaturama te mašinskom obradom (CAD – CAM).

CAD/CAM – mašinska obrada

CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacture) predstavlja novu generaciju mašinske izrade keramičkih nadomjestaka. Sastoji se od skenera ili 3-D oralne videokamere (o čemu zavisi način uzimanja otiska), računara sa softverom kojim se planira i proračunava izgled nadomjestka te mašinske jedinice koja izrađuje nadomjestak iz keramičkog bloka CAD-CAM sistemi obrađuju gotove, tvornički pripremljene blokove različitih dentalnih keramika. Aluminijoksidni keramički blokovi služe za izradu inleja, onleja, krunica i mostova. Postupak izrade protetskog rada razlikuje se zavisno o tome posjeduje li ordinacija intraoralnu kameru za digitalni otisak zuba  ili se otisak uzima klasičnim tehnikama i materijalima. Kod digitalnog otiska signal se može obraditi računarom u ordinaciji, gdje stomatolog učestvuje u dizajnu budućeg rada ili se bez obrade šalje elektronskim putem u laboratorij. Ondje se signal obrađuje softverom za konkretan CAD-CAM sistem, dizajnira budući rad i šalje naredba mašinskoj jedinici (CAM). U slučaju uzimanja otiska klasičnim tehnikama, takav otisak izlijevamo u gipsu. Dobijeni model mora imati jasno prikazane rubove preparacije i odvojive bataljke. Slijedi skeniranje bataljaka laserskim ili optičkim skenerom, nakon čega računar obrađuje podatke i šalje naredbe aparatu za glodanje. Aparat za glodanje obrađuje keramičke blokove različitih dimenzija, zavisno o veličini željenog nadomjestka. Metalni nosač fiksira blok u mašinskoj jedinici. Obrada se vrši glodalicama koje uz vodeno ili vazdušno hlađenje obrađuju blok. Dobijeni keramički rad obrađuje se dodatno estetskim keramičkim materijalom do željenog oblika i izgleda.

Izvor: Sonda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top