Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Marketing za stomatološke ordinacije

Marketing za stomatološke ordinacije

U cilju postizanja uspjeha stomatološke ordinacije neophodno je izgraditi dugoročan i kvalitetan odnos sa  pacijentima čije zadovoljstvo  može da dovede nove pacijente u budućnosti.

Rad na marketing za stomatološke ordinacije nije lak ni kratkoročan posao, mada mnoge ordinacije misle da postoji čarobni štapić  kojim mogu na brzinu da riješe sve njihove potrebe za marketingom. Ali ne postoji nikakav  tajni recept kako napraviti uspješnu marketinšku kampanju za stomatološku ordinaciju.

Evo nekoliko  uputa  koje bi trebali slijediti u izgradnji marketinške kampanje za stomatološku ordinaciju:

  • izaberete pravi način za oglašavanje, zavisno od jasno postavljenog cilja i ciljne grupe,
  • obezbjedite materijalne i ljudske resurse za uspješno sprovođenje marketinške kampanje u dovoljno dugom vremenskom periodu,
  • budite konzistentni i istrajni,
  • pratite rezultate svoje marketinške kampanje i ukoliko je potrebno redefinišete je.

Potrebno je vrijeme da bi ostvarili rezultate, ali sve što uložite u dobru marketinšku kampanju, bilo da se radi o novcu, vremenu ili energiji, biće nagrađeno sa pridobijanjem novih pacijenata i poboljšanjem odnosa sa već postojećim pacijentima. Potrebno je raditi na brendiranju  poslovanja, koje treba biti prepoznatljivo i jedinstveno. Neke od krucijalnih grešaka u marketingu su da pokušate sa nekim od načina reklamiranja  u periodu od mjesec-dva, da ne pratite rezultate kampanje, ne budete konzistentni i na kraju odustanete nesvjesni da ste na samom početku procesa. Važno je da uvijek imate na umu informaciju da je potrebno između šest do jedanaest puta da pacijent  vidi ili čuje  reklamu kako bi postojala šansa da reaguje.

Nekada je bio problem manjak marketinških savjeta, a danas je prevelik broj raznih marketinških stručnjaka koji savjetuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top