Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 – zakazivanje i skrining pacijenta

Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 – zakazivanje i skrining pacijenta

Komora doktora stomatologije Republike Srpske je u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, a u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, izradila “Vodič za sprovođenje stomatoloških intevencija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19” koji će pomoći stomatolozima u svakodnevnom radu u vremenu dok traje pandemija izazvana korona virusom.

Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 donosen je sa ciljem da prenese najnovije preporuke relevantnih evropskih i svjetskih udruženja o načinima i uslovima sprovođenja stomatoloških zahvata u periodu trajanja rizika od COVID-19 infekcije. Ovaj vodič nije standard ili protokol već sadrži preporuke, kao i opise obaveznih sigurnosnih i zdravstvenih mjera. Ove preporuke su po svojoj prirodi savjetodavne i imaju za cilj da pomognu u pružanju stomatoloških usluga u bezbijednim uslovima. Prilikom obavljanja stomatološke djelatnosti, obavezno je pridržavati se standarda i propisa koji su izdati od strane Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Zakazivanje i skrining pacijenta

1. Putem sredstava javnog oglašavanja (internet stranica ambulante, Facebook/Instagram stranica ambulante) pružiti informacije pacijentima da dolazak u stomatološku ambulantu nije moguć bez prethodnog zakazivanja, a sve u svrhu pripreme pacijenta za dolazak u ambulantu.

2. Obavezno je zakazivanje pacijenta putem telefona ili elektronski. Prije zakazivanja obavezno se sprovodi skrining da se utvrdi da li je riječ o pacijentu koji je COVID-19 pozitivan. Najvažnija pitanja prilikom skrininga su:

a. Da li ste u posljednjih 14 dana imali kontakt sa osobama koje su COVID-19 pozitivne?
b. Da li ste u posljednjih 14 dana imali kontakt sa osobama koje su u izolaciji ili karantinu zbog COVID-19?
c. Da li ste u posljednjih 14 dana imali povišenu tjelesnu temperaturu, probleme sa disajnim putevima (kašalj, kihanje), dijareju ili bilo kakav simptom gripa?

Ukoliko pacijent odgovori DA i na jedno od ovih pitanja, intervenciju treba odložiti najmanje na 2-3 nedjelje i preporučiti da se javi nadležnim zdravstvenim službama. Ako je pacijent odgovorio sa NE na sva postavljenja pitanja, može se zakazati za intervenciju.

3. Prilikom zakazivanja zamoliti pacijenta da ne dolazi u pratnji (osim djece, osoba sa posebnim potrebama, starijih osoba kojima je neophodna pratnja itd.), kako bi se broj osoba u čekaonici sveo na minimum. Pacijenti se zakazuju bez preklapanja termina pacijenata.

4. Pacijenti koji su suspektni/pozitivni na COVID-19, koji su preležali COVID-19 ili su u izolaciji/karantinu, a kojima je neophodno pružanje stomatološke zaštite zbog postojanja hitnog ili urgentnog stanja, obavezno se upućuju u COVID-19 centre organizovane u domovima zdravlja/zdravstvenim ustanovama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top