Home / Ordinacije u BiH / Sarajevo

Sarajevo

 • Privatna stomatološka ordinacija dr Sanjin Dervišević – Malta 13
 • Privatna stomatološka ordinacija “Selimadžović dr Dijana” – Azize Šaćirbegović 80/A
 • Privatna stomatološka ordinacija Ičindić dr Jasmina – Ibrahima Ljubovića 27
 • Privatna stomatološka ordinacija „Tafi” – Redžepagić dr. Šejla – Dejzina Bikića L-39
 • Privatna stomatološka ordinacija „Osmijeh“ – Pepić dr Fikreta –  Hadželi 28
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Kurtagić“ – Kurtagić dr Kenan – Mustafe Pintola 9
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Hodžić“ – Hodžić dr Lejla – Grbavička 78
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Ciljević Dino“ – Ciljević dr Dino – Tešanjska 4A
 • Privatna stomatološka ordinacija „Bejtović“ – Bejtović dr Jasmina – Branislava Nušića 166
 • Privatna stomatološka ordinacija dr Mersida Hrvat – Zmaja od Bosne 7/3, Importane centar
 • Privatna stomatološka ordinacija “Moj stomatolog dr Malik Hadžimešić” – Butmirska cesta 14
 • Privatna zdravstvena ustanova St. poliklinika „Jurišić“ Mostar – PJ broj 4 –  „Ortodonski centar“, Alipašina 51
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Prohić Stomatologija“ – Laganin dr Slaven – Patriotske lige 4
 • Privatna stomatološka ordinacija „Hrvačić“ – Hrvačić dr Alen – Tuzlanska bb, niz V, lamela C/I
 • Privatna stomatološka ordinacija dr Jasna Muftić – dr Jasna Muftić – Hakije Kulenovića 22
 • Privatna stomatološka ordinacija “3D” – Vejzović dr Leida – Radićeva 15
 • Privatna stomatološka ordinacija “DCM” – Halvadžija dr Aida – dr. Silve Rizvanbegović do br. 32
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Denis Maličević” – dr Denis Maličević – Osik 15, Osijek
 • Privatni zubotehnički laboratorij “Alena Mešanović” – Budžak 13
 • Privatna stomatološka ordinacija Bajrović dr Reuf – Hamdije Kreševljakovića 60
 • Privatna stomatološka ordinacija – prim.dr Edin Muhić – Splitska 3
 • Privatna stomatološka ordinacija Miodrag Svjetlana – Antuna Branka Šimića 2B – visoko prizemlje
 • Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem “Islamović dr Nerim” – Alifakovac 5
 • Privatna stomatološka ordinacija – Begić dr Edin – Zagrebačka 77
 • Privatna stomatološka ordinacija “Kunduklija dr Jasminka” – Kunduklija dr Jasminka – Branilaca Dobrinje bb
 • Privatna stomatološka ordinacija – Cerić dr Sonja – Hrasnička 34
 • Privatna stomatološka ordinacija – Ferhatbegović dr Fahrudin – Braće Begić 3
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Herenda” – Herenda dr Nihad – Zaima Šarca 116
 • Privatna stomatološka ordinacija – Đozić Berković dr Zineta – Grbavička bb
 • Privatna stomatološka ordinacija – Basarić dr Ibrahim – Mula Mustafe Bašeskije 29
 • Privatna specijalistička ordinacija ortopedije vilica – ortodoncije sa ortodontskim laboratorijem„dr Sandra Bizović“ – Mehmed paše Sokolovića do broja 4
 • Privatna stomatološka ordinacija – Islamović dr Samra – Paromlinska 34
 • Privatna stomatološka ordinacija – Hrapović Memić dr Merima – Josipa Štadlera 8
 • Privatna stomatološka ordinacija za oralnu rehabilitaciju „Dr. Begeta“ – Ćemaluša 4
 • Privatna stomatološka ordinacija – Bušatlić dr Alma – Mehmeda Handžića 9
 • Privatna stomatološka ordinacija – Maksumić dr Mahmut – Smaje Šikala 2
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Begluk” – Begluk dr Šukrija – Tekija čikma 9
 • Privatna stomatološka ordinacija – Hodžić dr Selman – Josipa Slavenskog 6
 • Privatna stomatološka ordinacija – Pehilj dr Nevzeta – Trg Oteškog bataljona 59
 • Privatna stomatološka ordinacija “Melident” – Špiritović dr Zlatan – Mala Aleja 0-1
 • Privatna stomatološka ordinacija – Tokić dr Mirsad – Banjalučka 3
 • Privatna stomatološka ordinacija “Respect” – Mišanović Ostojić dr Antonela – Azize Šaćirbegović bb
 • Privatna stomatološka ordinacija – Aščerić dr Safet – Hadžibeširova 10
 • Privatna stomatološka ordinacija “Pašović” – Pašović dr Slađana – Envera Šehovića 40
 • Privatna stomatološka ordinacija “Selimbegović” – Selimbegović dr Alma – Mula Mustafe Bašeskije 1
 • Privatna stomatološka ordinacija – Muftić dr Džemal – Moševačka 169, Podlugovi
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Vejsilović” – Vejsilović dr Esad – Jukićeva 134
 • Privatna stomatološka ordinacija – Avdagić dr Alija – Jošanička 33
 • Privatna stomatološka ordinacija – Topalović dr Fikreta – Ferhadija 10/A-1
 • Privatna stomatološka ordinacija – Muhasilović dr Senad – Džemala Bijedića 29
 • Privatna stomatološka ordinacija – Omerbašić dr Senadeta – Grbavička bb, Zanatski centar Kovačići broj D-14
 • Privatna stomatološka ordinacija “Helio” – Raguž dr Zoran – Hamdije Kapidžića 8
 • Privatna stomatološka ordinacija – Fazlagić dr Esad – Dajanli Ibrahim bega 10
 • Privatna stomatološka ordinacija – Porić dr Zlatan – Husrefa Redžića 13b
 • Privatna stomatološka ordinacija – Ljaljević dr Nedžad – Bardakčije 23
 • Privatna stomatološka ordinacija – Belamarić Kotjelnikov dr Slađana – Kaptol 28
 • Privatna stomatološka ordinacija – Rožajac dr Ruždija – Trg Međunarodnog prijateljstva 1
 • Privatna stomatološka ordinacija “Rica” – Oručević dr Senad – Kaptol 5/1
 • Privatna stomatološka ordinacija – Guska dr Jasminka – Barska 34a, lamela A-2, ulaz 2, naselje Oteš
 • Privatna stomatološka ordinacija – Kulenović dr Senad – Višnjik 47
 • Privatna stomatološka ordinacija – Bakija dr Ermin – Azize Šaćirbegović bb, objekat P-6, prostor broj 29
 • Privatna stomatološka ordinacija “Bičakčić” – Bičakčić dr Nadir – Maršala Tita 7
 • Privatna stomatološka ordinacija “Estetica Dentis” – Ramadanović dr Selman – Bistrik 15-17
 • Privatna stomatološka ordinacija – Jašarević dr Alma – Braće Halać 23
 • Privatna stomatološka ordinacija “Denta F” – Faginović dr Alija – Kranjčevićeva objekat A-4 ulaz iz Tešanjske
 • Privatna stomatološka ordinacija – Ahmetašević dr Edina – Behdžeta Mutevelića 22/I
 • Privatna stomatološka ordinacija “Heliodent” – Hadžić dr Jasmina – Mala Aleja 6
 • Privatna stomatološka ordinacija – Koljenšić dr Sanja – Kolodvorska 11A
 • Privatna stomatološka ordinacija – Travljanin dr Enis – Maršala Tita 5
 • Privatna stomatološka ordinacija – Vanjek dr Suzana – Trg međunarodnog prijateljstva 16
 • Privatna stomatološka ordinacija – Husić Kevrić dr Edina – Bosanskih gazija 29
 • Centar ortodoncije “Demirović” – Demirović dr Kenan – Bjelave 70
 • Privatna stomatološka ordinacija – Maglić dr Valida – Vilsonovo šetalište 2
 • Privatna stomatološka ordinacija – Klančević dr Mirza – Azize Šaćirbegović bb, TC II-P6
 • Privatna stomatološka ordinacija – Logo Čolaković dr Indira – Ferde Hauptmana 7
 • Privatna stomatološka ordinacija – Demirović dr Haris – Mehmeda Spahe bb
 • Privatna stomatološka ordinacija – Tanović dr Džemal – Akifa Šeremeta 62
 • Privatna stomatološka ordinacija – Garibović dr Amra – Hasana Brkića 30
 • Privatna specijalistička ordinacija ortopedije vilica – ortodoncije „Dr Hatidža Šehović-Fočo“ – Dženetića Čikma 10
 • Privatna stomatološka ordinacija – Špago dr Smail – Muhameda ef. Pandže 11
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Elma Mušanović-Hojkurić” – Paromlinska 40
 • Privatna stomatološka ordinacija – Huskić dr Ibrahim – Grbavička 30
 • Privatna stomatološka ordinacija – dr Muriz Begović – Džemala Bijedića 44
 • Privatna stomatološka ordinacija – dr Emir Čekro – Maršala Tita 11
 • Privatna stomatološka ordinacija – Rožajac dr Hanefija – Vinka Šamarlića 1
 • Privatna stomatološka ordinacija – Puteš dr Alma – Stupska bb Tibra Pacifik II2 Lamela A2 PP5 ulaz b
 • Privatna stomatološka ordinacija – Trešnjo dr Alija – Trg heroja 5
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Valida Lokvančić”- Lokvančić dr Valida – Igmanskih bataljona 2a, Hrasnica
 • Privatna stomatološka ordinacija – Sadiković dr Hajrudin – dr Kasima Begića 103
 • Privatna stomatološka ordinacija – Mahmutović dr Zakir – Bogumilska 21
 • Privatna stomatološka ordinacija “City Dent”- Tatarević dr Erdin – Višnjik 34b
 • Privatna stomatološka ordinacija – Udovičić dr Senka – Džemala Bijedića 115
 • Privatna stomatološka ordinacija “Sada” – Oručević Laković dr Seada – Hamdije Kreševljakovića 61
 • Privatna stomatološka ordinacija – Deronja dr Jasmin – Hamdije Kreševljakovića 19
 • Privatna stomatološka ordinacija – dr Aida Hromalić – Džemala Bijedića 185
 • Privatna stomatološka ordinacija – Asotić dr Esad – Ivana Brkića 132, Oteš
 • Privatna stomatološka ordinacija – Džafić dr Indira – Tržno poslovni centar “KONY”; Lamela B-24; Dobrinja II
 • Privatna stomatološka ordinacija “Safir” – Šahat dr Indira – Ložionička 7
 • Privatna stomatološka ordinacija – Sarajlić dr Nusret – Trg ZAVNOBIH-a 20/I, Alipašino polje B faza
 • Polivalentna stomatološka ordinacija “Džubur” – Džubur dr Sutko – Dobrinjska 161
 • Privatna stomatološka ordinacija “Tahmiščija” – Tahmiščija dr Nedžad i Tahmiščija dr Adem – Kečina 6
 • Privatna stomatološka ordinacija – Mahmutović dr Nada – Mustafe Ice Voljevice 6a
 • Privatna stomatološka ordinacija “Šabanović Šukurica dr Sadeta” – Francuske revolucije 111
 • Privatna stomatološka ordinacija „Omerović dr Mubina“ – Bosanski put bb
 • Privatna stomatološka ordinacija “Denta Star” – Šiljak dr Dženita – Hamdije Ćemerlića 2
 • Privatna stomatološka ordinacija “Kenzzo” – Mustagrudić Avdić dr Faruk – Bolnička 9
 • Privatna stomatološka ordinacija – Hrapović dr Elma i Hrapović dr Ajla – Trg heroja 39
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Saračević Mirsad” – Saračević dr Mirsad – dr Fetaha Bećirbegovića 37
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Nada Koh” – Koh dr Nada – Salke Lagumdžije 13
 • Privatna stomatološka ordinacija “Hajradinović dr Nijazija” – Bolnička 44
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Hariri Mahmoud” – Hariri dr Mahmoud – Hifzi Bjelavca 102
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr A. Al-Tawil” – Kučuković – Al Tawil dr Arma Olimpijska 4
 • Privatna stomatološka ordinacija “Džinović” – Džinović dr Aldina – Trg ZAVNOBIH-a 32
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Adilović” – Adilović dr Haris – Nihadija 17
 • Privatna stomatološka ordinacija “Razman” – Razman dr Adnan – Kemala Kapetanovića 57/VP
 • Privatna stomatološka ordinacija „Smile Dent“ – Smajić dr Zerina – Fra Anđela Zvizdovića 4
 • Privatna stomatološka ordinacija – Kechan dr Louay – Adema Buće 3
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Cerić Džaferović Lejla” – dr Lejla Cerić Džaferović – Patriotske lige 43
 • Privatna stomatološka ordinacija “Ministry of Smile” – Močević dr Dženana – Trg heroja 30
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr. Aida Termiz” – dr Aida Termiz – Partizanskih odreda Zvijezda 3
 • Privatna stomatološka ordinacija “Hadžialagić” – dr Suzana Hadžialagić – Hadželi 161
 • Privatna stomatološka ordinacija “Suljić” – Suljić dr Almir – Gradačačka 29a
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Agić” – dr Aiša Agić – Herceg Stjepana 4
 • Privatna stomatološka ordinacija “Medico” – Šabanović dr Sadat – Gradačačka 29b
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Pačariz” – Pačariz dr Faik – Nedima Filipovića 25
 • Privatna stomatološka ordinacija “Denta-S” – dr Selma Šakić Bukarić – Branilaca Sarajeva 12
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Nedim Smajkić” – Smajkić dr Nedim – Antuna Branka Šimića 27
 • Privatna stomatološka ordinacija – Ajanović dr Šemsa – Nikolića čikma 1
 • Privatna stomatološka ordinacija “Sulejmanagić” – dr Nedim Sulejmanagić – Avdage Šahinagića 11
 • Privatna stomatološka ordinacija “Goden” – prof. dr Toško Gojkov – Himze Polovine 1
 • Privatna stomatološka ordinacija “Konjhodžić” – prof. dr sci. Hajrija Konjhodžić Raščić – Bolnička 5
 • Privatna stomatološka ordinacija – prof. dr sci. Sead Redžepagić – Čekaluša 80
 • Privatna stomatološka ordinacija “Alendar” – Alendar dr Almedina – Geteova 14
 • Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika “Sanasa” – Grbavička 74
 • Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika “Bosanes” – Sutjeska 1
 • Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika “Young Style” – Dobrinjske bolnice 9
 • Privatna stomatološka ordinacija “Bistrik” – dr Aida Bijelić – Bistrik 4
 • Privatna specijalistička ordinacija – prof. dr Halid Hujić – Grbavička 86
 • Privatna specijalistička ordinacija – prof. dr sci. Dizdarević Redžep – Pruščakova 13
 • Privatna stomatološka ordinacija dr Tarik Mašić – Donja Luka 69
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr. Prohić Stomatologija – Laganin dr Slaven – Patriotske lige 4
 • Privatna stomatološka ordinacija “Top Dent” – dr Arijana Kapić – Adema Buće 54
 • Privatna stomatološka ordinacija „Denta-M“ – Baljić dr Mersiha – Hadželi 98
 • Privatna stomatološka ordinacija “Dent Art” – Bešić dr Gorjana – Antuna Branka Šimića 2B/I
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Amela Husić“ – Husić dr Amela – Stupska bb Tibra II Stup Nukleus, Kompleks B, p,prostor
 • Privatna stomatološka ordinacija „dr Hardaga-Muzurović“ – Hardaga-Muzurović dr Anela – Trg solidarnosti 23
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Imširović” – Imširović dr Dženita – Branilaca Vijenca bb
 • Privatna specijalistička stomatološka ordinacija “Prof. Kobašlija” – prof. dr Sedin Kobašlija – Hamdije Čemerlića 47
 • Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem “Pirović” – Pirović dr Mustafa – Sime Milutinovića 4
 • Privatna stomatološka ordinacija “”A&S” – Omerbašić dr Safija – Jovana Bijelića 4
 • Privatna zdravstvena ustanova stomatologije poliklinika Quick Smile dr Mrzić Amela – Zmaja od Bosne 7 – Importane centar VI sprat
 • Privatna stomatološka ordinacija “E&O”- Šabović dr Hava – Francuske revolucije 82
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Sjenar” – Balić dr Elida – Kobilja glava 22/II
 • Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem “Dentlife” – dr Amela Borić – Envera Šehovića 30
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Mesud Kolašinac” – dr Mesud Kolašinac – Mehmed paše Sokolovića 26
 • Privatna stomatrološka ordinacija “Livnjak” – dr Denis Livnjak – Hamdije Čemelića 3
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Ibrahim Assad” – dr Ibrahim Assad – Ibrahima Ljubovića 48
 • Privatna stomatološka ordinacija “dr Tafi Muhamed” – dr Tafi Muhamed – Adema Buće 56
 • Privatna stomatološka ordinacija „Amdenta“ – Aličković dr Amra – Azize Šaćirbegović bb
 • Privatna stomatološka ordinacija „Dental centar dr Redžić” – Redžić dr Behidža – Branilaca Šipa bb
 • Privatna stomatološka ordinacija “Sanaris” – dr Azra Jelešković – Merhemića trg 11
 • Privatni zubotehnički laboratoriji “Dent Art” – Bešić Nedžad, zubni tehničar – Antuna Branka Šimića 2B/I
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “Sanela Nuhanović” – Stupska bb, Tibra II, objekat B1, ulaz A
 • Privatni zubotehnički laboratoriji “Dentlab Marković” – Marković Davor – dr Silve Rizvanbegović do broja 32
 • Privatni zubotehnički laboratorij “Tahmaz Senad” – Dobrinja II raskršće Branilaca Dobrinje i Transferzale F
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “Samir Hadžić” – Bakarevića 1
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “Saradent” – Jukićeva 77
 • Privatni zubotehnički laboratorij “Ado-Dent” – Zaima Šarca 48
 • Privatni zubotehnički laboratorij “Zlatan Mujkanović” – Trg Grada Prato do broj 6
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “DT-Lab” – Muhameda Hadžijahića 41
 • Privatni zubotehnički laboratorij “M&S” – Trifković Maja i Bešić Samir – Antuna Hangija 6 Centar Mjesnih zajednica Koševsko
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “Suljević Gordana” – Aleja Bosne Srebrene do broja 101
 • Privatni zubotehnički laboratorij – “Salaković” – Hasana Sušića do broja 7
 • Privatni zubotehnički laboratorij “Berisalić” – Akifa Šeremeta 28
 • Privatna stomatološka ordinacija “Dental MG” – Muhameda Ef.Pandže 407, Velešići
 • Privatna Stomatološka ordinacija Vranić – Bulevar Branilaca Dobrinje 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top