Home / Tag Archives: materijali

Tag Archives: materijali

Feed Subscription

Materijali koji se koriste za izradu fiksnih protetskih radova

Materijali koji se koriste za izradu fiksnih protetskih radova

Metali za izradu metalo-keramičkih fiksnih radova Zubotehnički laboratorij Full Dent izrađuje sve metalne konstrukcije u fiksnoj protetici uz pomoć najmodernijeg 3D printera EOS. Potpuna digitalizacija donijela je preciznije radove, koji odlično odgovaraju pripremljenim batrljcima kao i racionalnije korištenje materijala. Metalne ...

Read More »

Materijali za izradu mobilnih protetskih i ortodontskih radova

Materijali za izradu mobilnih protetskih i ortodontskih radova

Mobilna protetika je grana stomatologije koja se bavi planiranjem i izradom protetskih radova koji prvenstveno treba da zadovolje funkcionalnost, bezbjednost i estetiku. Za razliku od fiksnih radova koji trajno ostaju u usnoj duplji pacijenata, mobilne protetske radove pacijenti sami uklanjaju ...

Read More »

Novi materijali za klasične indikacije

Novi materijali za klasične indikacije

Cink fosfatni cementi smatraju se klasičnim materijalima za cementiranje metal-keramičkih kruna. Sa razvojem bezmetalnih materijala na scenu stupaju glass-jonomeri  i smolama ojačani glass-jonomerni cementi. Generalno, postoje određeni zahtjevi, koji se stavljaju pred cemente: treba da obezbjede optimalnu vezu na zubnu ...

Read More »
Scroll To Top