Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Materijali koji se koriste za izradu fiksnih protetskih radova

Materijali koji se koriste za izradu fiksnih protetskih radova

Metali za izradu metalo-keramičkih fiksnih radova

Zubotehnički laboratorij Full Dent izrađuje sve metalne konstrukcije u fiksnoj protetici uz pomoć najmodernijeg 3D printera EOS. Potpuna digitalizacija donijela je preciznije radove, koji odlično odgovaraju pripremljenim batrljcima kao i racionalnije korištenje materijala. Metalne ploče koje se koriste za 3D printanje su po sastavu legura Co-Cr-Mo (kobalt-hrom-molibden). Garantovano ne sadrže supstance visokog alergijskog potencijala kao što su nikal i berilijum.

Sastav legure metala koji se koristi za parcijalne skeletirane proteze – vizili u zubotehničkom laboratoriju Full Dent

 

        Co ( Kobalt)

 

62.5%

 

Cr (Hrom)

 

28.5%

 

        Mo (Molibden)

 

6.1%

Maksimalna temperatura zagrijavanja ( prije postizanja tačke topljenja)  

 

930-950 °C

Temperatura (tačka) topljenja  

1355-1390 °C

 


*Ne sadrži metale viskog alergenog potencijala ( Ni-Nikl i Be-Berilijum)

Materijali za izradu konstrukcija bezmetalnih fiksnih protetskih radova

Cirkonijum

Osnovu cirkonijuma čini cirkonijev dioksid, a ovisno o vrsti stabilizatora
(magnezijevog ili jitrijevog oksida), razlikuju se dvije različite mikrostrukturne slike.
Cirkonijum pokazuje odlična mehanička svojstva, veliku  čvrstoću, te daje velike mogućnosti za primjenu u stomatološkoj protetici. Naš laboratorij koristi blokove cirkonijuma renomiranog njemačkog proizvođača Dental Direkt. Postoje tri vrste blokova i to: DD Bio Z, DD BioZX2 i DD CubeX2. Blokovi se razlikuju po svojoj transparenciji .

Specifikacije Zirkon keramike koja se koristi u zubotehničkom laboratoriju Full Dent Banja Luka

DD Bio Z

                  Hemijski sastav
ZrO2(cirkonijum-dioksid) + HfO2( hafnijum dioksid) + Y2O3(jitrijum oksid)  

>99

Al2O3(aluminijum oksid)                < 0.25
Ostali oksidi             < 0.1

 

 

                                     Fizičke karakteristike

             Gustina (nakon sinterovanja)                        >6.0 g/cm3
             Koeficijent termičke ekspanizije (25-500 °C)                   10.5 K
             Frakturna otpornost                        >9.0 MPa
             Fleksibilnost                         1200MPa
         E(Jungov) modul istezanja                       >200GPa

DD Bio ZX2

                  Hemijski sastav
ZrO2(cirkonijum-dioksid) + HfO2( hafnijum dioksid) + Y2O3(jitrijum oksid)  

>99

Al2O3(aluminijum oksid)                < 0.1
Ostali oksidi             < 0.1

 

                                     Fizičke karakteristike
             Gustina (nakon sinterovanja)                        >6.0 g/cm3
             Koeficijent termičke ekspanizije(25-500 °C)                   10.5 K
             Frakturna otpornost (SEVNB)                        >10.0 MPa
             Frakturna otpornost (SEPB)                          4.0 MPa
             Fleksibilnost                         1200MPa
         E(Jungov) modul istezanja                       >200GPa


DD CubeX2

                  Hemijski sastav
ZrO2(cirkonijum-dioksid) + HfO2( hafnijum dioksid)  

>90

Y2O3(jitrijum oksid) < 10.0
Al2O3(aluminijum oksid)                < 0.01
Ostali oksidi             < 0.15

 

                                     Fizičke karakteristike
             Gustina (nakon sinterovanja)                        >6.0 g/cm3
             Koeficijent termičke ekspanizije (25-500 °C)                   10.0 K
             Frakturna otpornost (SEVNB)                        >4.7 MPa
             Frakturna otpornost (SEPB)                          2.4 MPa
             Fleksibilnost                        >750MPa
         E(Jungov) modul istezanja                        >210GPa

 

Materijali za izradu korjenske nadogradnje

Usljed frakture zuba ili endodontske terapije ( uklanjanje većeg dijela krunične zubne supstance sa ciljem obezbjeđivanja što boljeg pristupa korjenskom sistemu) kao rješenje za potpunu restauraciju kruničnog dijela zuba koristi se nadogradnja. Logika cijelog sistema je da koristi kanalni korjenski sistem kao ležište za metalnu ili cirkonsku konstrukciju preko koje se izrađuje klasični fiksni rad.

Ovaj vid nadoknade bi trebao da zadovolji tzv. 3R pravilo :

– retenciju (retain),
– učvršćivanje i pojačanje otpornosti (reinforce),
– nadoknadu (restore)

Materijali koji koristi naša laboratoriji su od metala (Co-Cr-Mo, titan, Ni-Cr…) i u zadnje vrijeme nadogradnje od punih ML cirkonskih blokova.

Korištenje cirkona kao materijala za nadogradnju je jako ograničena zbog krtosti ovog materijala. Shodno tome ovaj materijal se koristi u vidu endo kruna. Debljina samog kruničnog dijela cirkona treba da bude 1.5-2.0 mm kao kod inlay-a ili onlay-a dok se sam kanal kao ležište prepariše široko i  na svega nekoliko milimetara dubine.

Dr stom. Nemanja Malešević

FULL DENT

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top