Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Osmijeh otkriva zanimanje 1.dio

Osmijeh otkriva zanimanje 1.dio

Osmijeh otkriva zanimanje 1.dio

Danas se zna da su radnici različitih privrednih grana izloženi štetnom uticaju sirovina s kojima rade ili tehnološkog načina rada. Taj štetni uticaj izaziva oboljenja usne šupljine (usana, obrazne sluznice, jezika, žlijezda slinovnica), zuba (cakline i dentina) i potpornih tkiva zuba (gingive, periodonta, alveolarne kosti i čeljusti).

Hemijske ozljede

Kod laboranata i industrijskih radnika koji u svom proizvodnom procesu koriste KAUSTIČNA sredstva nalazimo defekte koje nazivamo erozijama. EROZIJE zubi patološke su promjene koje se manifestuju postupnim bezbolnim, hroničnim, lokalizovanim gubitkom tvrdih zubnih struktura. Kiseline izazivaju procese postupne degradacije površine, izazvane elektrolitičkim i hemijskim učincima na gingivu. Kiseline iz radne okoline pogađaju one osobe koje su direktno izvrgnute kiselim parama ili aerosolima. Toj grupi pripadaju radnici u tvornicama za proizvodnju baterija, na galvanizacijskim procesima, u hemijskim čistionicama, u tvornicama umjetnih gnojiva i dr. Upotrebom gumenih štitnika kod osoba izvrgnutih takvim štetnim uticajima kiselina spriječila bi se ta oštećenja tkiva.

Klinička slika erozije u početku se manifestuje samo kao gubitak sjaja cakline zuba, a kasnije je proces demineralizacije proporcionalan vremenskom djelovanju, količini, vrsti i koncentraciji kiseline. Kod dugotrajnog djelovanja javlja se difuzno nestajanje cakline na velikom broju zuba te pojava oboljelog i preosjetljivog dentina.

SUBKLINIČKE EROZIJE male su, jedva vidljive, a nastaju zbog djelovanja dopuštenih količina kiselih para u radnoj atmosferi. Te male količine kiselih para narušavaju proces remineralizacije cakline, koja se smatra prirodnim mehanizmom zaštite zuba. Dalji razvoj tih oštećenja zavisi o količini i sastavu sline, njezinom puferskom kapacitetu, kvaliteti građe cakline, stanju nervnog sistema te o prehrambenim i higijenskim navikama takvih osoba.

ČESTICE PRAŠINE kod radnika u cementarama, kamenolomima, ugljenokopima, na građevinskim gradilištima, u prehrambenoj industriji dovode do oštećenja zuba (abrazije, promjene boje, zubnog kamenca).

ŠEĆER, pored čestica prašine brašna, opasan je uzročnik nastanka brojnih oboljenja zuba kod radnika prehrambene industrije (pekari, slastičari). Kušači hrane i pića, nakon dužeg rada, gube finu osjetljivost okusa zbog parestezije i anestezije oralne sluznice, a naročito jezika.
Zaposlenici koji su u kontaktu s ionizirajućim zračenjem često imaju oboljenja usta. Poznata je velika učestalost karcinoma usnice kod ribara zbog štetnog UV sunčanog zračenja, uz prisutnost vjetra.

Fizikalni uzroci

Oni dovode do TERMIČKIH oštećenja u usnoj šupljini. Od termičkog štetnog djelovanja najugroženije su usne jer su direktno izložene povišenoj temperaturi i suhoći zraka kod radnika u metalurgiji. Uticaj niskih temperatura vidljiv je kod zaposlenika u hladnjačama.
Te defekte nazivamo abrazijskima. ABRAZIJA je trošenje zubnih tkiva pod djelovanjem neprirodnih i neobičnih fizičko-hemijskih posrednika koje ponavljano unosimo u usta i uspostavljamo tijesan kontakt sa zubima. Profesionalna abrazija u obliku izrazitog trošenja zuba može nastati od bilo kojeg profesionalnog uzroka, kao što je abrazivna prašina na radnom mjestu, grickanje tvrdih predmeta, pridržavanje pojedinih pribora za rad, pregrizanje konca i sl.

ATRICIJA je postupno i pravilno (fiziološko) trošenje tvrdog zubnog tkiva, zbog direktnog dodira zuba sa zubom. Takvi dodiri javljaju se pri stiskanju zubi pri radu s kompresorskim i vibracijskim mašinama te kod dizanja teških tereta. Takva oštećenja najviše se susreću kod građevinskih radnika, kojima su sredstva rada bušilice i građevinska mehanizacija (rovokopači, utovarivači, valjkovi i kamioni), te kod transportnih radnika, koji rade na utovaru ili istovaru robe.

ABFRAKCIJA je patološki gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan biomehaničkim silama. Sile koje nisu usmjerene uzduž okomite osi zuba najjače se pokazuju i imaju svoje uporište na vratu zuba (caklinsko-cementno spojište), gdje nastaje istezanje zuba.  Dio zuba pod pritiskom ostaje uglavnom nepromijenjen.

STRESNA OKLUZIJA naziv je za nepravilne zagrize, uzrokovane lošim navikama i stiskanjem zuba, što izaziva defekte na samo jednom zubu, a imaju oblik klina.

Mr. sc. Ana Fajdić-Furlan, dr. stom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top