Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Stomatološko liječenje osoba zavisnih o alkoholu

Stomatološko liječenje osoba zavisnih o alkoholu

Stomatolo-ko lije-enje osoba ovisnih o alkoholu 1

Stomatolog ima pravo odbiti liječiti osobu za koju smatra da je pod uticajem alkohola, kako zbog mogućeg nepredvidljivog ponašanja, koje može dovesti do ozljeda, tako i zbog eventualnih interakcija između alkohola  i medikamenata koji se koriste tokom stomatološkog zahvata (npr. lokalni anestetici). Kod alkoholičara koji u trenutku posjete ordinaciji nisu pod uticajem alkohola, moguće je bez posebnih priprema provoditi stomatološke zahvate, kao što su čišćenje zubnog kamenca, kiretaža parodontnih džepova, uklanjanje karijesa i izrada ispuna, izrada protetskih nadomjestaka i sl. Ako je potrebna, može se dati i lokalna anestezija.

Kod pacijenata – dugogodišnjih alkoholičara kod kojih je potrebno provesti stomatološki zahvat kod kojeg se očekuje opsežnije krvarenje, npr. složenije vađenje zuba, te oralno-kirurški ili parodontološki operativni zahvati, prije zahvata treba napraviti opštu medicinsku procjenu, kompletnu krvnu sliku, koagulacijski profil, procjenu funkcionalnosti jetre i ostalo po procijeni doktora. U svakom slučaju, prije bilo kojeg stomatološkog zahvata, potrebno je uzeti detaljnu medicinsku i stomatološku anamnezu, kako bi se saznalo što više o navikama vezanim uz konzumaciju alkohola, bolestima od kojih zavisnik boluje i lijekovima koje uzima, a sve radi smanjenja mogućnosti pojave neželjenih posljedica do kojih može doći zbog provođenja stomatološkog zahvata i/ili interakcije lijekova s alkoholom.

Kod zavisnika o alkoholu, tokom oralno-kirurških zahvata može doći do produženog krvarenja. Do toga dolazi, jer dugotrajna konzumacija alkohola usporava sazrijevanje megakariocita, što dovodi do smanjenog broja trombocita i inhibicije otpuštanja tromboksana A i B, a to nepovoljno utiče na agregaciju trombocita i produžava vrijeme krvarenja. Osim toga, do poremećaja zgrušavanja može doći i zbog poremećene apsorpcije vitamina K, koji je bitan za sintezu faktora zgrušavanja. Ove koagulopatije posebno dolaze do izražaja kod pacijenata s uznapredovalom bolesti jetre, jer cirozna jetra sa smanjenim brojem hepatocita ne može sintetizovatii dovoljno fibrinogena, protrombina, te faktora V, VII, IX i X, a to sve loše utiče na protrombinsko vrijeme.

Stomatolo-ko lije-enje osoba ovisnih o alkoholu

Kod alkoholičara su zbog padova i mogućih fizičkih obračuna, mnogo češći lomovi donje čeljusti nego u ostaloj populaciji, a samim time su učestalije i traume zuba. Nepravovremeno i/ili nepravilno zbrinjavanje ozljede može imati brojne štetne posljedice od lošeg cijeljenja prijeloma, preko infekcije, pa do osteomijelitisa. Osim toga, do ovih komplikacija može doći i prilikom vađenja zuba. Naime kod ljudi koji dugotrajno konzumiraju velike količine alkohola postoji smanjena sposobnost nakupljanja proteina i kolagena na mjestu ekstrakcije, jer etanol suprimira aktivaciju i proliferaciju T-limfocita, kao i mobilizaciju i fagocitičnu aktivnost monocita, makrofaga i neutrofila.

Kod osoba zavisnih o alkoholu, stomatolog treba voditi računa o prepisivanju medikamenata na bazi paracetamola koji se upotrebljavaju kao analgetici i antipiretici. Naime, kod osoba koje duže vremena uzimaju veće količine paracetamola, a uz to su alkoholičari, može doći do poremećaja u radu jetre i njezina zatajenja.

Preventivna dentalna edukacija te uspostava i održavanje oralne higijene presudni su kod alkoholičara, jer su najnovija istraživanja pokazala da oralna mikroflora može uvelike pridonijeti razvoju intraoralnih karcinoma. Stomatolog mora pacijenta podučiti kako pravilno četkati zube te upotrebljavati zubnu svilu, a sve radi uklanjanja zubnog plaka i redukcije broja bakterija usne šupljine. Osim toga, kod pacijenata s kserostomijom moguće je prepisati medikamente koji će ublažiti suhoću usta i potaknuti izlučivanje sline.

Izvor: zdrav-zivot.hr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top