Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Indikacije i preduslovi za ugradnju zubnog implantata

Indikacije i preduslovi za ugradnju zubnog implantata

Indikacije i preduslovi za ugradnju zubnog implantata utorak

Zubni implantati služe za nadoknadu nedostajućih zuba. Pri tome je teoretski moguće da se svaki izgubljeni zub nadoknadi ugradnjom implantata. Kod gubitka pojednih zuba ovo je svakako svrsishodno, dok u slučaju poptpune bezubosti nije potrebno. Kada su u pitanju fiksni mostovi, po pravilu dovoljno je (4-) 6-8 implantata po vilici. Funkcionalno poboljšanje primjenom većeg broja zubnih implantata uglavnom se ne može postići.

Tipičan slučaj za izvođenje implantacije sa približno 10-20% svih slučajeva, predstavlja nadoknada pojedinačnih zuba. U ovom slučaju se pojedini zubi koji su izgubljeni uslijed povreda, paradontopatije, karijesa ili nakon bezuspješnog tretiranja kanala korijena zuba, odnosno resekcije vrha korijena, nadoknađuje putem ugradnje implantata sa krunicom.

Kod zbrinjavanja putem implantata pojedinačnih zuba radi se o fiksiranoj zubnoj nadoknadi, što znači da ne postoji veza između implantata i nadograđene krunice koja se može razdvojiti. Jednu od mogućnosti takođe predstavlja foksiranje vještačke krunice za implantat putem vijka (ili nadgradnju implantata). Otvor vijka se zatvrara pomoću sintetičkog materijala ili keramike ukoliko se isti nalazi na mjestu koji se može vidjeti. Često se primjenjuje i cementiranje. Standardizovana ili individualno podešena nadogradnja se čvsrto povezuje sa implantatom pomoću vijka i na taj patrljak se cementira implantaciona krunica.

Indikacije za impalntaciju su

 • Implantat pojedinačnih zuba
 • Zatvaranje većih bezubih regija
 • Kraj zubnog niza. Nadoknada nepostojećih kutnjaka
 • Znatno smanjen broj preostalih zuba
 • Totalna nadoknada; potpuna bezubost

Preduslovi za izvođenje implantacije su

 • Dovoljan volumen kosti za ankerisanje implantata
 • Dovoljno prostora za protetičku nadogradnju
 • Dobra higijena usne duplje
 • Završen razvoj vilice
 • Vođenje računa o kontraindikacijama

Način zbrinjavanja zavisi od situacije u gornjoj i donjoj vilici i određuje ga ordinirajući ljekar pri planiranju ugradnje implantata.

Prednosti implantata

 • Profilaksa gubitka koštane mase (održavanje kostiju koje se razgrađuju bez mehaničkog opterećenja)
 • Pošteda zdravih zuba
 • Povečani broj koštanih gredica (omogućava čvst oslonac za zubnu nadoknadu)
 • Veoma dobra terapija kod gubitka zuba usljed upale gingiva (implantati kod paradontopatije)
 • Rutinski zahvat uglavnom bez rizika
 • Osigurana biokompaktibilnost
 • Dobra do veoma dobra prognoza, ekonomična terapija zbog uglavnom dugog vijeka trajanja.

 Dental4u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top