Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Kompomeri i glas-jonomer cementi modifikovani smolom

Kompomeri i glas-jonomer cementi modifikovani smolom

Kompomeri i glas-jonomer cementi modifikovani smolom srijeda

Kompomeri su kompozitni materijali na bazi smola, modifikovani polikiselinom, tako da su u stanju da oslobode znatne količine fluorida tokom dužeg vremenskog perioda. Iako predstavljaju hibrid kompozita i glas jonomer cementa, kompomeri se jasno razlikuju od glas jonomer cemenata modifikovanih smolom. Početni materijal za jedan kompomer je kompozitna smola, koja se zatim modifikuje, dok su glas jonomer cementi modifikovani smolom, pravi glas jonomeri sa nekim dodatnim karakteristikama kompozitnih smola.

Kompozitne smole modifikovane polikiselinom (kompomeri) i glas-jonomer cementi modifikovani smolom predstavljaju dvije posebne grupe materijala koje se razlikuju u pogledu:

  • sastava i načina vezivanja,
  • nivoa oslobađanja fluorida,
  • adhezije za tvrda zubna tkiva,
  • polimerizacionog skupljanja.

Kompomeri i glas-jonomer cementi modifikovani smolom. srijeda

Kompomeri i glas-jonomer cementi modifikovani smolom pokazuju sličnost u pogledu:

  • mehaničkih osobina,
  • indikacionog područja.

Pošto su mehaničke osobine i otpornost na habanje kompomera i glas-jonomer cemenata modifikovanih smolom obično inferiornije u odnosu na kompozitne smole (ali bolje od onih koje imaju glas-jonomer cementi) njihova upotreba je ograničena na situacije koje nose mali pritisak:

• klinaste erozije,

• kaviteti V klase.

• kaviteti III klase,

• definitivne restauracije kod mliječnih zuba,

• dugotrajne privremene restauracije kod stalnih zuba.

Indikaciono područje se kod glas-jonomer cemenata modifikovanih smolom proširuje na izuzetno prihvatljivu zaštitu dentina u vidu lajnera, ispod kompozitnih i drugih restauracija.

Kompozitne smole modifikovane polikiselinom (kompomeri) i glas-jonomer cementi modifikovani smolom su materijali koji zauzimaju značajno mjesto u restaurativnoj stomatologiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top