Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Međunarodni simpozij „Interdiscipliniranost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica“

Međunarodni simpozij „Interdiscipliniranost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica“

Me-unarodni simpozij utorak

Sarajevo, 03.10.2015. godine, Poslovni centar UNITIC, Fra Anđela Zvizdovića 1. Sarajevo

Program:

 • 08:00 – 09:00 REGISTRACIJA učesnika
 • 09:15 – 09:30  Pozdrav i uvodna riječ
 • 09:30 – 09:50  Osvrt na trendove malignih neoplazmi u Federaciji BiH, u periodu 2004-2014. Godine; Prim. dr. Željko Ler – Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo
 • 09:50 – 10:10   Protokol za dijagnozu i terapiju oralne leukoplakije i eritroplakije; Prof. dr. Faruk Arifhodžić – Kuwajt
 • 10:10 – 10:30   Protokol u dijagnozi oralnog lihen planusa (OLP) i oralne lihenoidne reakcije (OLR); Prof. dr. Ana Cekić – Arambašin, Zagreb
 • 10:30 – 10:50  Uloga humanih papiloma virusa u orofaringealnim karcinomima; Prof. dr. Vanja Boras – Vučićević, Stomatološki fakultet Zagreb
 • 10:50 – 11:10   Patohistološka dijagnostika premalignih i malignih lezija oralne sluznice; Prof. dr. Svjetlana Radović, Medicinski fakultet Sarajevo
 • 11:10 – 11:30   Radiodijagnostika tumora glave i vrata; Akademkinja, prof. dr. Lidija Lincender – Cvijetić, ANUBiH, Sarajevo
 • 11:30 – 11:50   Uloga stomatologa u detekciji oralnih malignoma; Prof. dr. Halid Sulejmanagić, Stomatološka komora FBiH
 • 12:00 – 13:00   PAUZA
 • 13:00 – 13:20  Karcinom usne šupljine – kada samo ekscizija tumora?; Prof. dr. Mišo Virag, FRCS – Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KB Dubrave, Zagreb
 • 13:20 – 13:40   Neurovaskularni infrahioidni režanj za voljnu kontrakciju jezika; Prof. dr. Tarik Mašić – KCU Sarajevo, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju
 • 13:40 – 14:00   Funkcionalna plastično rekonstruktivna kirurgija usne šupljine i orofarinksa; Dr. sc. Krešimir Gršić – Središnji  institut za tumore, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb
 • 14:00 – 14:20   Hemoradioterapija tumora glave i vrata; Doc. dr. Nermina Kantardžić – KCU Sarajevo
 • 14:20 – 14:40 Prevencija i liječenje oralnih komplikacija radio(kemo)terapije u području glave i vrata; Akademik, prof. dr. Berislav Topić – ANUBiH, Sarajevo
 • 14:40 – 15:00   Stomatolog, član onkološkog tima u radio (kemo) terapije u području glave i vrata; Prof.dr. Ivan Alajbeg – Stomatološki fakultet, Zagreb
 • 15:00 – 15:30   Rasprava i preporuka

Stomatološka komora FBiH  BODUJE Edukaciju sa 12 BODOVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top