Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Laseri u endodonciji II dio

Laseri u endodonciji II dio

laseri u endodonciji II dio srijeda

Laser Nd:YAG (1064 nm)

Ovaj laser je naistraživaniji uređaj u području dezinfekcije korijenskog kanala. Njegovo antimikrobno djelovanje temelji se na zagrijavanju bakteria i njihove okoline. Prednost toga lasera u dezinfekciji korijenskog kanala jest duboko baktericidno djelovanje u dentinu čak do jednog milimetra dubine. Broj bakterija Enterococcus faecalis i Escherichia coli u korijenskim kanalima smanjio za 99,16 – 99,92 posto nakon zračenja Nd:YAG-om (15 Hz i 100 mJ). Tokom rada laserom Nd:YAG u korijenskom kanalu, tanki fiberoptički nastavak (promjer otprilike 200 μm) treba postaviti jedan do dva milimetra od apeksa i pomjerati kružnim pokretima prema koronarnoj strani. Tako se postiže ravnomjerno zračenje cijele intrakanalne dentinske stijenke i sprječava pretjerano zagrijavanje apeksa. S obzirom na to da se valna dužina lasera Nd:YAG dobro apsorbuje u melaninu i pigmentiranom tkivu a slabo u vodi, baktericidni učinak je nešto slabiji na nepigmentiranim bakterijama kao što je Enterococcus faecalis i na bakterijskom biofilmu bogatom vodom. Predloženi parametri za laser Nd:YAG u dezinfekciji korijenskog kanala su: 15 Hz, 100 mJ, i 1,5 W, četiri puta po 5 do 10 sekundi s intervalom od 20 sekundi. U istraživanjima još nije dokazano da laser Nd:YAG antibakterijski bolje djeluje od NaOCl-a. Nd:YAG ne može zamijeniti standardne protokole za dezinfekciju korijenskog kanala NaOCl-om nego se treba primijeniti kao dodatna tehnika. Zbog termičkog djelovanja laser Nd:YAG uzrokuje morfološke promjene na dentinskoj stijenki korijenskog kanala otapanje i rekristalizaciju intertubularnog dentina s otvorenim i zatvorenim dentinskim tubulusima. Ako zaostali sloj nije prije toga uklonjen, taj će uređaj potaknuti njegovu kontrakciju i isparavanje te karakteristični tzv. glazing izgled površine dentina. Snažnije lasersko zračenje (veće od 3W) potpuno će ukloniti ostatke tkiva, uzrokovati strukturne promjene površine, karbonizaciju i pukotine kao posljedicu termičkog oštećenja.

Diodni laser

Diodni laser emituje zračenje vidljivog (većinom 660 nm) i infracrvenog (810, 980 nm) područja elektromagnetskog spektra. Zbog visokog koeficijenta apsorpcije u void (0,68 cm – 1) njegove valne dužine pliće prodiru u dentin (do 750 µm) od lasera Nd:YAG. Dokazano je značajno antimikrobno djelovanje toga lasera (810 nm, 3 W) tokom 5 x 5 sekundi na bakterije Escherichia coli i Enterococcus faecalis u korijenskim kanalima zuba. Kada se koristila snaga od 4 W, diodni laser bio je još djelotvorniji, ali je uzrokovao i porast temperature od 6° C. Takođe je dokazano  učinkovito uklanjanje bakterije Enterococcus faecalis iz korijenskog kanala nakon zračenja diodnim laserom (810 nm) snage 3 W.  Otkriveno je antimikrobno djelovanje diodnog lasera (985 nm, 2 W, 3×20 s) na biofilm i bakteriju Enterococcus faecalis slično 2,5-postotnom NaOCl-u toku od  60 sekundi. Diodni laser uzrokuje slične morfološke promjene na dentinskom zidu korijenskog kanala kao i laser Nd:YAG (otapanje zaostalog sloja, zatvoreni i otvoreni dentinski tubulusi)

laseri u endodonciji II dio srijeda.

Laseri Er:YAG i Er,Cr:YSGG

Valne dužine erbij-lasera (Er:YAG, 2940 nm; Er,Cr:YSGG, 2790 nm) dobro se apsorbuju u vodi i hidroksiapatitu, pa se upotrebljavaju za ablaciju tvrdih i mekih zubnih tkiva. U endodonciji su ti laseri vrlo djelotvorni u uklanjanju zaostalog sloja  i bakterijskog biofilma. S obzirom na to da se njihova energija gotovo potpuno apsorbuje u prvih 300 do 400 μm dentinskog tkiva, baktericidni učinak je površinski. Laserski aktivirano ispiranje (LAI) temelji se na stvaranju kavitacija i zvučnih strujanja tečnosti u kanalu kao posljedice fototermičkog i fotomehaničkog učinka lasera. Snažna apsorpcija valnih dužina i energije erbij lasera (otprilike 50 – 75 mJ) u vodi i NaOCl-u uzrokuje isparavanje vode i stvaranje velikih eliptičnih mjehurića zraka. Oni mogu prouzrokovati ekspanziju volumena sredstva za ispiranje za 1600 puta i posljedično veliki intrakanalni tlak koji izbacuje tečnost iz kanala. Kada mjehurići zraka implodiraju, nakon 100 do 200 mikrosekundi razvija se podpritisak i tečnost se vraća u kanal uzrokujući sekundarni kavitacijski učinak. Istraživanja su pokazala značajno uklanjanje zaostalog sloja nakon LAIa. Debris se bolje uklanjanje iz apikalnog dijela korijenskog kanala nakon LAI-a s Er,Cr:YSGG-om i Er:YAG-om (75 mJ, 20 Hz, 1,5 W, 4 x 5 s) te 2,5-postotnim NaOCl-om negoli u slučaju konvencionalnog ispiranja ili pasivnog ultrazvučnog ispiranja. Ako se laser Er:YAG koristi pri manjim energijama (20 mJ, 15 Hz) i vrlo kratkim pulsevima (50 µs), intrakanalne kavitacije i udarni valovi nastaju kao rezultat fotoakustičnog i fotomehaničkog učinka, a postupak se naziva fotonsko inicirajuće fotoakustično strujanje(PIPS). U poređenju sa LAI-om, kod kojega se intrakanalnikonični nastavak postavlja pet milimetara od apeksa, tokomPIPS-a se konični 600 µm debeli nastavak (engl. side-firingstripped) postavlja na ulaz u korijenski kanal uz kontinuiranoispiranje.

Izvor: ascro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top