Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Poređenje konvencionalnih i digitalnih otisaka

Poređenje konvencionalnih i digitalnih otisaka

Razlika koja se najčešće spominje između konvencionalnih i digitalnih intraoralnih otisaka je vrijeme trajanja samog postupka otiskivanja. Za konvencionalni način potrebno je više vremena  te se  time produžuje vrijeme njegovog trajanja. Vrijeme potrebno za konvencionalno uzimanje otiska jednim od otisnih materijala u prosjeku iznosi 10 minuta, dok se kod digitalnog intraoralnog otiska cjelokupno vrijeme potrebno za otiskivanje smanjuje na svega 4 minute. Pritom treba obratiti pažnju i na dodatno vrijeme koje je potrebno za uzimanje otiska suprotne vilice i registraciju zagriza koje kod digitalnih otisaka je znatno smanjeno i iznosi  oko 14 sekundi  i oko 90 sekundi za uzimanje otiska suprotne vilice.

Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da digitalne metode otiskivanja pokazuju veće lokalne devijacije kada se skenira cijeli zubni luk, međutim, postižu jednaku ili veću preciznost kao i konvencionalni otisni materijali pri skeniranju pojedinih dijelova zubnog luka . Dosjed protetskih konstrukcija izrađenih na temelju digitalnog otiska je bolji nego kod radova koji su izrađeni na temelju otisaka uzetih nekom od konvencionalnih metoda.

Uvođenjem dentalnih skenera u stomatologiju postupak otiskivanja postaje ugodniji za pacijenta. Prednosti digitalnog  otiska su: brzina, efikasnost, visoka preciznost, mogućnost arhiviranja STL podataka, pojednostavljen prijenos podataka između dentalne ordinacije i zubotehničkog laboratorija. Kod digitalnog načina otiskivanja znatno je umanjen ljudski faktor što smanjuje mogućnost pogrešaka koje mogu nastati pri konvencionalnom načinu otiskivanja. Sistemi digitalnih otisaka nastavljaju se ubrzano razvijati , te će u budućnosti prevladati nad konvencionalnom metodom otiskivanja otisnim materijalima. Istraživanja ukazuju da  uprkos većim troškovima nabave i održavanja intraoralnih dentalnih skenera, digitalni postupci otiskivanja 18 % isplativiji u odnosu na konvencionalne otisne postupke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top