Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Pretprotetska priprema pacijenta u fiksnoj protetici

Pretprotetska priprema pacijenta u fiksnoj protetici

Pretprotetska terapija pacijenta je složen proces koji se odvija u nizu radnji koje prethode izradi fiksnoprotetskog rada. Sve su radnje neizostavne jer se želi obezbjediti  trajnost fiksnoprotetskog rada i zadovoljstvo pacijenta. Greške u terapiji, prije ili kasnije, dovode do neuspjeha.

Pretprotetska terapija započinje uzimanjem  medicinske i stomatološke anamneze s ciljem uvida u cjelokupno zdravlje pacijenta, donošenja plana terapije, analize mogućih rizika koji bi mogli kompromitovati uspjeh i trajnost terapije, očekivanja pacijenta i njegovih financijskih mogućnosti koje  određuju vrstu nadoknade.

Pretprotetska terapija uključuje:

  • Restaurativnu i endodontsku terapiju (sanacija karijesa, liječenje pulpnih bolesti)
  • Hiruršku terapiju (vađenje zuba koji se ne mogu liječiti kao i oralnohirurški zahvati po potrebi, npr. gingivektomija, gingivoplastika)
  • Parodontološku etiološku terapiju (struganje i poliranje korijenskih površina, regenerativna terapija, resektivna terapija)
  • Terapiju bolesti oralne sluznice
  • Ortodontsku terapiju.

Fiksnoprotetski rad se može izraditi isključivo na zdravim ili saniranim zubima i sluznici. Stomatolog  je dužan dati pacijentu sve potrebne informacije o stanju njegove usne šupljine i potrebnim radnjama prije početka same protetske terapije. Dužan je objasniti tok i trajanje terapije te cijenu rada. Kod velikih zahvata ili sanacije u estetskoj regiji poželjno je prikazati pacijentu budući izgled nadoknada. Na taj način dobijaju se smjernice u izradi definitivnog rada i pacijent priprema na konačan rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top