Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Stomatološki zahvati kod anemičnih pacijenata

Stomatološki zahvati kod anemičnih pacijenata

Anemija  nije bolest već skup simptoma koji karakteriše smanjenje kapaciteta krvi za prijenos kisika. Radi se o smanjenju broja pojedinih krvnih elemenata, a ne njihovom nedostatku.

Ako stomatolog primijeti da postoje znakovi i simptomi anemije, pacijenta bi trebalo uputiti da napravi kompletnu krvnu sliku.

Najčešće komplikacije stomatoloških zahvata kod pacijenata sa anemijom su usporeno zarastanje rana i sklonost krvarenju. Minimalan rizik za komplikacije stomatološkog zahvata imaju pacijenti s koncentracijom hemoglobin višom od 110 g/L  i bez izraženih kliničkih znakova bolesti. Rizik je povećan kod pacijenata koji imaju izraženu dispneju, hemoglobin niži od 110g/L, abnormalan puls ili zasićenje krvi kisikom  ispod 91%. U takvim slučajevima zahvate bi trebalo odgoditi dok se stanje ne popravi. Jedna od anemija s povećanim rizikom za razvoj komplikacija je anemija srpastih stanica i za koju je potreban poseban oprez. Zahvati bi se trebali obavljati u mirnoj fazi bolesti. Svi zahvati bi trebali što kraće trajati kako bi se redukovao stres koji može potaknuti reaktivaciju bolesti. Za rutinske zahvate preporučuje se upotreba anestetika bez vazokonstriktora a za opsežnije hirurške zahvate upotreba anestetika s adrenalinom u koncentraciji 1:100 000.

Opasno stanje predstavlja aplastična anemija koja je uzrokovana zatajenjem koštane srži. Glavne komplikacije stomatoloških zahvata kod  ovih pacijenata su infekcija i krvarenje. Modifikacije stomatoloških zahvata iste su kao i kod pacijenata s leukemijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top