Home / AKTUELNOSTI IZ STOMATOLOGIJE / Božić u Zagrebu- međunarodni kongres u organizaciji HKDM i 3M ESPE

Božić u Zagrebu- međunarodni kongres u organizaciji HKDM i 3M ESPE

BOªIÅ U ZAGREBU najava dogadjaja utorak

Zagreb, 12. i 13.12.2014., Hotel Sheraton Zagreb, Ulica kneza Borne 2

Informacije i prijava:

Hrvatska komora dentalne medicine

Kurelčeva 3, Zagreb

tel. 01/4886-725

Uplate: HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

IBAN HR2023600001101407171

PROGRAM:

PETAK 12.12.2014.

Predavanja za doktore dentalne medicine:

12.00-14.00     Prijava sudionika

14.00-14.15     Svečano otvaranje Kongresa

14.15-15.45     prof. dr.sc. Bart Van Meerbeek, Belgija: „Adhezivna stomatologija-najnovija dostignuća u 2014.“

15.45-16.00     Pauza

16.00-17.30     prof.dr.sc. Paulo Monteiro,Portugal: „Vrhunska estetska rješenja-kriteriji kliničkog odlučivanja“

17.30-18.15     prim.doc.dr.sc. Davor Seifert, dr.med.dent.:  „Ljuska ili chips za i protiv!“

18.15-19.00     doc.dr.sc. Marko Jakovac, dr.med.dent.: „Postupci i tehnike za postizanje savršenog otiska u fiksnoj protetici“

SUBOTA 13.12.2014.

Predavanja za doktore dentalne medicine i dentalne tehničare

08.00-09.00     Prijava sudionika

09.00-10.30     ass.prof. Albert Waning,Njemačka:„ Različite restorativne mogućnosti u stomatoškoj praksi“

10.30-11.15     prof.dr.sc. Božidar Pavelić, dr.med.dent.:„Direktna izrada estetsko-restaurativnih nadogradnji: dvojbe, mogućnosti i savjeti za svakodnevni klinički rad“

11.15-12.00     Pauza

12.00-13.30     ass.prof. Jordi P. Manauta, Španjolska:„Slojevanje kompozita-simplificirani pristup“

13.30-14.15     prof.dr.sc. Robert Ćelić, dr.med.dent.: „Implanto-protetska rehabilitacija potpuno bezubih čeljusti“

14.15-15.15     Zajednički ručak

15.15-16.00     prof.dr.sc. Ivica Anić, dr.med.dent.:„Anestezija i kontrola boli kod dentalnih zahvata“

16.00-16.45     Igor Galić, dent.teh.: „Bezmetalna protetika u svakodnevnom radu“

16.45-17.30     Jerolim Maržić, dent.teh.:„Digitalna tehnika, novi materijali I individualnost“

SUBOTA 13.12.2014.

Predavanja za dentalne asistente:

11.00-12.00     Prijava sudionika

12.00-12.45     Hrvojka Rabuzin Sabolčec, med.sestra: „Mogućnosti prevencije karijesa kod djece“

12.45-13.30     Gordana Rulek, bacc.ms.:„Materijali u stomatološkoj protetici i otisni postupci“

13.30-14.15     Margita Poturić, bacc.ms.:„Anafilaktički šok“

14.15-15.15     Zajednički ručak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top