Home / Zanimljivosti / Poremećaj temporomandibularnog zgloba (TMZ)

Poremećaj temporomandibularnog zgloba (TMZ)

Do poremećaja temporomandibularnog zgloba (zglob vilice, žvačni zglob) dolazi kada se normalna aktivnost žvačnog sistema prekine nekim događajem, kao što su lokalna ozljeda tkiva, pojačani emocionalni stres, akutne promjene u radu zgloba, dnevni ili noćni bruksizam.

Tačno postavljanje dijagnoze te liječenje temporomandibularnih poremećaja vrlo je kompleksan proces, a simptomi su:

 • bol koja se najčešće javlja ispred ušne školjke. Povezana je sa žvakanjem i može se javiti jedostrano ili obostrano,a vrlo često je opisivana kao duboka bol i širi se prema uhu, sljepoočnici, vratu i ramenima;
 • Javljaju se zvukovi kod pomicanja zgloba (žvakanja) u obliku pucketanja i krckanja;
 • ograničenost pokreta, tj ograničeno otvaranje i zatvaranje usta, povremena zakočenost zgloba.

Nakon postavljanja dijagnoze o disfunkciji TMZ, pacijent dobija upustva i savjete o životnim navikama koje treba korigovati, uz lijekove i fizikalnu terapiju. Kod većine pacijenata dolazi do bitnog smanjenja tegoba ako se pridržava zadatih upustava. Vrlo je bitno da se pacijenti savjetuju i sa  specijalistima dentalne protetike, radi izrade okluzalnih udlaga koje služe za usmjeravanje pravilnog položaja mandibule na zube gornje čeljusti (pravilan zagriz) te potpune protetske rehabilitacije (izrade adekvatnih zubnih proteza i nadoknada).

Lijekovi indicirani kod TMP trebaju se uzimati u pravilnim razmacima, kroz određeno razdoblje terapije. Ti lijekovi su:

 • nesteroidni antireumatici,
 • salicilati (aspirin),
 • kortikosteroidi, anksiolitici,
 • mišićni relaksansi,
 • antidepresivi,
 • lokalni anestetici (2% lidocain).

I fizikalna terapija predstavlja važan dio uspješnog rješavanja problema TMP, a uključuje:

 • termoterapiju,
 • terapiju hlađenjem,
 • ultrazvuk,
 • transkutanu električnu stimulaciju živaca,
 • akupunkturu,
 • fonoforezu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top