Home / Slobodno vrijeme / Faktori koji kod stomatologa utiču na zadovoljstvo u radu

Faktori koji kod stomatologa utiču na zadovoljstvo u radu

At the dentist office.

Da bi bolje razumijeli zašto su neki stomatolozi zadovoljni na svom radnom mjestu, dok su drugih frustrirani i nezadovoljni, naučnici sa Univerziteta Istočne Finske su sproveli istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo u radu kod stomatologa.

KUOPIO, Finska: Da bi bolje razumijeli zašto su neki stomatolozi zadovoljni na svom radnom mjestu, dok su drugi frustrirani i nezadovoljni, naučnici sa Univerziteta Istočne Finske su sproveli istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo u radu kod stomatologa. U cilju otkrivanja tih faktora koristili su metodu “priča baziranih na empatiji” kroz koje su učesnici istraživanja zamišljali sebe za pet godina u tzv.imaginarnoj budućnosti. Kod jedne grupe ispitanika zadatak je bio da napišu esej o sebi u zamišljenoj situaciji da su na rukovodoćem mjestu u stomatološkoj ordinaciji, dok je druga grupa imala zadatak da sebe zamisli u situaciji da su odustali od rukovodeće pozicije. Stomatolozi iz obe grupe su rukovodeće mjesto u stomatološkoj ordinaciji ocijenili kao pozitivan izazov, a kao glavne faktore koji bi prevagnuli u odluci da napuste rukovodeću poziciju navodili su stres, povećanu odgovornost, dodatne obaveze, nedostatak podrške i konfliktne situacije u timu. Kao pozitivne faktore su navodili entuzijazam, mogućnost učenja, ostvarenje uticaja i pozitivno radno okruženje. Kod obe grupe ispitanika zajednička je bila nada da će se uslovi rada u njihovoj ordinaciji poboljšati u budućnosti, kao i briga u vezi mogućih promjena u samoj ordinaciji, u okruženju i u svijetu, kao i zbog nestabilnosti u zdravstvenom sektoru.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da je najvažnije da se menadžerima stomatoloških ordinacija omogući odgovarajuća edukacija, podrška i da im se omogući ostvarenje lične satisfakcije.

Napomena: Istraživanje pod nazivom “Factors associated with staying or leaving a dentist leader’s position—A qualitative study”, objavljeno je u onlajn izdanju BMC Oral Health journal aprila 2016.

IZVOR: DT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top