Home / Zanimljivosti / Zdravstvena pismenost i oralno zdravlje

Zdravstvena pismenost i oralno zdravlje

Zdravstvena pismenost i oralno zdravlje srijeda

Brojne su definicije zdravstvene pismenosti, a jedna od njih kaže da je zdravstvena pismenost sposobnost čitanja, razumijevanja i pravilnog korištenja informacija, uputstava i smjernica vezanih za vlastito zdravlje.

Zdravstvena pismenost proporcionalna je uspješnosti komunikacije između pacijenta i zdravstvenog radnika pri prenošenju informacija bitnih za održavanje ili postizanje zdravlja. Različita istraživanja upozoravaju na zabrinjavajući podatak da i do 50% pacijenata ne razumije ono što im lijekar govori. Neki od njih će zatražiti da im se ponovi, ali nažalost većina njih od toga zazire zbog različitih razloga. Potpuno ili djelomično nerazumijevanje uputstava lijekara, odnosno stomatologa glavni je razlog njihovog neprovođenja, a to direktno dovodi do otežanog, produženog ili neuspješnog liječenja

Smatra se da je jedna od najvećih prepreka u unapređenju zdravlja usne šupljine upravo nedostatak oralne zdravstvene pismenosti pacijenata. Zdravstveno opismenjivanje stomatoloških pacijenata trebaju uz organiziranu i strateški osmišljenu potporu sistema sprovoditi stomatolozi koji neposredno pružaju stomatološku zdravstvenu zaštitu. S druge strane pacijenti su dužni učestvovati u formalnim i neformalnim oblicima zdravstvenog opismenjivanja.

Zdravstvena pismenost i oralno zdravlje srijeda1

Zdravstvena pismenost u stomatologiji

Definicija zdravstvene pismenosti u stomatologiji ili oralne zdravstvene pismenosti je vrlo slična definiciji zdravstvene pismenosti uopšte, uz razliku da se prvenstveno odnosi na zdravlje usne šupljine. Kada se govori o oralnoj zdravstvenoj pismenosti, prije svega se misli na:

 • poznavanje i provođenje oralno-higijenskih mjera
 • provođenje preventivnih stomatoloških mjera
 • razumijevanje važnosti redovnih posjeta stomatologu
 • prepoznavanje rizičnih faktora koji utiču na oralno zdravlje
 • prepoznavanje simptoma oralnih bolesti
 • edukacij o različitim aspektima oralnoga zdravlja
 • svjesnost o povezanosti opšteg i oralnog zdravlja, te njihovog  međuuticaja na kvalitetu života
 • izgradnju i održavanje različitih tradicionalnih i savremenih komunikacijskih kanala između pacijenata i stomatologa radi podizanja nivoa oralne zdravstvene pismenosti.

Važnost oralne zdravstvene pismenosti

Prema podacima broj istraživanja koja se odnose na zdravstvenu pismenost  u posljednjoj deceniji se udvostručio. Jedno od najčešćih objašnjenja za to je činjenica da su zdravstveni sistemi postali sve skuplji te kao takvi ne trpe neracionalno trošenje sredstava pogotovo ako su izazvana niskim nivoom zdravstvene pismenosti. Zdravstveni sistemi nekih zemalja su otišli čak tako daleko da zdravstveno nepismene pojedince, korisnike zdravstvenih usluga, počinju “kažnjavati” višim premijama zdravstvenog osiguranja. Osim što troši vrijeme i novac pojedinca i zdravstvenog sistemaa, nizak nivo oralne zdravstvene pismenosti:

 • može loše uticati na zdravlje zuba i usne šupljine, nerijetko uzrokujući gubitak zuba te djelomičnu ili potpunu bezubost
 • može dovesti do bola
 • može izazvati zdravstvene probleme koji mogu uticati i na druge organske sisteme
 • može narušiti izgled pojedinca
 • može izazvati potrebu za odlaskom na bolovanje, uz gubitak jednog ili više dana u školi ili na poslu
 • ako se bolesti usne šupljine pravovremeno ne liječe, mogu dovesti i do smrtnog ishoda.

Prvi korak koji stomatolozi mogu učiniti u pogledu podizanja nivoa stomatološke zdravstvene pismenosti jeste poraditi na komunikaciji sa svojim pacijentima. Upotreba pacijentu razumljivih naziva umjesto stranih, stručnih naziva u razgovoru s pacijentima uveliko će pridonijeti razumijevanju onoga što stomatolog traži od svog pacijenta radi postizanja i održavanja oralnog zdravlja.

Izvor: zdrav-zivot.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top